På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets byggregler

Länsstyrelserna tillämpar Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) relativt sällan. Många länsstyrelser bedömer att de saknar tillräckliga resurser och kompetens inom området.

Alla de 21 länsstyrelserna har svarat på enkätfrågorna om sin tillämpning av Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Länsstyrelsernas tillämpning vid tillsynsvägledning och uppföljning

De flesta länsstyrelserna har tillämpat reglerna vid tillsynsvägledning och uppföljning mellan 1 och 10 gånger under året. Tre länsstyrelser har inte tillämpat reglerna någon gång alls under året. Endast länsstyrelsen i Skåne län har tillämpat reglerna mer än 30 gånger.

De flesta länsstyrelserna anger att vägledning och uppföljning sker vid behov med anledning av frågor från kommunerna. En länsstyrelse uppger uttryckligen att den inte har resurser att jobba med tillsynsvägledning. Några länsstyrelser ordnar en gemensam bygg-dag eller seminarier tillsammans med länets kommuner.

Det sakområde som det oftast handlar om är tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Den generella bilden är att det är stor skillnad mellan de länsstyrelsernas ambitioner att arbeta med tillsynsvägledning och uppföljning. Bilden är i stort sett oförändrad över de senaste åren.

Diagram 1.3.5a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.5)” under Relaterad information.
Figur 1.3.5a. Antal gånger per år som länsstyrelsen tillämpat Boverkets byggregler i tillsynsvägledning och uppföljning under år 2016–2019. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Länsstyrelsernas tillämpning vid överklaganden

De flesta länsstyrelserna tillämpar reglerna vid överklaganden mellan 1 och 10 gånger under ett år. Länsstyrelsen i Gävleborgs län har inte haft något överklagande. Länsstyrelserna i Kalmar och Skåne län har tillämpat reglerna mer än 30 gånger.

Sex länsstyrelser nämner uttryckligen att överklagandena ofta har handlat om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Även frågor om säkerhet i händelse av brand nämns särskilt av flera länsstyrelser.

Den generella bilden är i stort sett oförändrad över de senaste åren.

Diagram 1.3.5b. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.5)” under Relaterad information.
Figur 1.3.5b Antal gånger som länsstyrelsen tillämpat Boverkets byggregler vid överklagande av ärenden år 2016–2019. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Länsstyrelsens resurser och kompetens

Av de 21 länsstyrelserna bedömer tolv att de har tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens inom området.

Av de länsstyrelser som anser sig sakna resurser och kompetens nämns främst bärförmåga, stadga och beständighet samt säkerhet i händelse av brand. Bäst tillgodosedda är områdena skydd mot buller och lämplighet för avsett ändamål.

Generellt är bilden att länsstyrelserna bedömer en klar förbättring av resurser och kompetens jämfört med föregående år.

Diagram 1.3.5c. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.5)” under Relaterad information.
Figur 1.3.5c. Antalet länsstyrelser som saknar resurser eller kompetens inom olika områden inom byggreglerna år 2016–2019. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej