På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar

Här redovisas statistik gällande besiktning av motordrivna anordningar. Statistiken samlas in från besiktningsföretagen och sammanställs av Boverket.

Boverket gör årligen uppföljning av besiktningsstatistik för motordrivna anordningar som omfattas av krav på besiktning enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

2018 års besiktningsstatistik visade att andelen motordrivna anordningar som vid återkommande besiktning hade någon form av brist, ligger på en oförändrad nivå jämfört med föregående år.

Läs mer om 2018 års besiktningsstatistik i rapporten under Relaterad information.

Hissar

Person- och varupersonhissar

Under 2018 förstabesiktigades 3 749 person- och varupersonhissar. Totalt utfördes 110 444 återkommande besiktningar och 4 522 revisionsbesiktningar.

Statistiken visar att den minskande trenden de senaste 10 åren har stannat av vad gäller noterade brister vid återkommande besiktning av person- och varupersonhissar, och låg under 2018 på 27 procent. Andelen person- och varupersonhissar som vid återkommande besiktningen hade brister som renderade i ombesiktning har under de senaste åren legat relativt konstant på ca 7 procent.

Diagram 1.3.6a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.6)” under Relaterad information.
Figur 1.3.6a Andel besiktade person- och varupersonhissar med brister vid återkommande besiktning åren 2009–2018. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Plattforms- och trapphissar

Under 2018 förstabesiktigades 4 334 plattforms- och trapphissar. Totalt utfördes 23 507 återkommande besiktningar och 152 revisionsbesiktningar.

Statistiken visar att den minskande trenden de senaste 10 åren har stannat av vad gäller noterade brister vid återkommande besiktning av plattforms- och trapphissar och låg under 2018 på 30 respektive 15 procent. Andelen plattformshissar och trapphissar som vid återkommande besiktningen hade brister som renderade i ombesiktning har under de senaste åren legat relativt konstant. 2018 hade ca 10 procent av de besiktigade plattformshissarna brister som renderade i ombesiktning och motsvarande andel för trapphissar låg på strax över 3 procent.

Diagram 1.3.6b. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.6)” under Relaterad information.
Figur 1.3.6b Andel besiktade plattformshissar med brister vid återkommande besiktning åren 2009–2018. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Diagram 1.3.6c. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.6)” under Relaterad information.
Figur 1.3.6c Andel besiktade trapphissar med brister vid återkommande besiktning åren 2009–2018. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Motordrivna portar och liknande anordningar

Under 2018 förstabesiktigades 1 012 motordrivna portar och liknande anordningar som till exempel dörrar och väggar. Totalt utfördes 68 978 återkommande besiktningar och 235 revisionsbesiktningar.

Statistiken visar en stadigt minskande trend gällande noterade brister vid återkommande besiktning av motordrivna portar och liknande anordningar under åren 2009–2018, från 33 till 24 procent. Minskningen gäller främst mindre allvarliga brister som inte medför ombesiktning. Andelen motordrivna portar och liknande anordningar som vid återkommande besiktningen hade brister som renderade i ombesiktning låg under 2018 på strax över 1 procent.

Diagram 1.3.6d. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.6)” under Relaterad information.
Figur 1.3.6d Andel besiktade motordrivna portar med mera med brister vid återkommande besiktning åren 2009–2018. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Rulltrappor och rullramper

Under 2018 förstabesiktigades 167 rulltrappor och rullramper. Totalt utfördes drygt 2 814 återkommande besiktningar och 288 revisionsbesiktningar.

Statistiken visar att noterade brister vid återkommande besiktning av rulltrappor eller rullramper under åren 2009–2018 varierat mellan 36–42 procent respektive 40–51 procent. Andelen rulltrappor eller rullramper som vid återkommande besiktningen hade brister som renderade i ombesiktning har under samma tidsperiod varierat mellan 2–7 procent respektive 2–12 procent.

Diagram 1.3.6e. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.6)” under Relaterad information.
Figur 1.3.6e Andel besiktade rulltrappor med brister vid återkommande besiktning åren 2009–2018. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Diagram 1.3.6f. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.6)” under Relaterad information.
Figur 1.3.6f Andel besiktade rullramper med brister vid återkommande besiktning åren 2009–2018. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Linbanor inklusive stolliftar, samtliga typer

Under 2018 förstabesiktigades 3 linbanor. Totalt utfördes 62 återkommande besiktningar och 7 revisionsbesiktningar.

Statistiken visar att noterade brister vid återkommande besiktning av linbanor har varierat stort under tidperioden 2009–2018. Från att ha legat på 14 procent under 2016 så har andelen linbanor med brister vid besiktning ökat till 43 procent under 2018. Andelen linbanor som vid återkommande besiktningen hade brister som renderade i ombesiktning låg under 2018 på 3 procent.

Diagram 1.3.6g. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.6)” under Relaterad information.
Figur 1.3.6g Andel besiktade linbanor med brister vid återkommande besiktning åren 2009–2018. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Släpliftar, samtliga typer

Under 2018 förstabesiktigades 6 släpliftar. Totalt utfördes 619 återkommande besiktningar och 14 revisionsbesiktningar.

Statistiken visar att noterade brister vid återkommande besiktning av släpliftar legat ganska konstant på mellan 33 och 36 procent under tidsperioden 2009–2018. Andelen släpliftar som vid återkommande besiktningen hade brister som renderade i ombesiktning låg under 2018 på strax över 1 procent.

Diagram 1.3.6h. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.6)” under Relaterad information.
Figur 1.3.6h Andel besiktade släpliftar med brister vid återkommande besiktning åren 2009–2018. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej