Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar

Granskad:

I detta avsnitt redovisas statistik gällande besiktning av hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Statistiken samlas in från besiktningsföretagen och sammanställs av Boverket.

Vilka regler statistiken omfattar

Boverket gör årligen uppföljning av besiktningsstatistik för motordrivna anordningar som omfattas av krav på besiktning enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Den senaste besiktningsstatistiken som finns tillgänglig är från år 2021. Statistiken visar att andelen motordrivna anordningar som vid återkommande besiktning hade någon form av brist, ligger på en oförändrad nivå jämfört med föregående år.

Läs mer om år 2021 års besiktningsstatistik i rapporten under Relaterad information.

Hissar

Person- och varupersonhissar

Under år 2021 förstabesiktigades 4 463 person- och varupersonhissar. Totalt utfördes 121 714 återkommande besiktningar och 4 495 revisionsbesiktningar för befintliga person- och varupersonhissar.

Statistiken visar att andelen besiktningar med noterade brister vid återkommande besiktning av person- och varupersonhissar har haft en minskande trend de senaste åren, för att stabiliseras till strax under 30 procent. Andelen person- och varupersonhissar som vid den återkommande besiktningen hade brister som medförde ombesiktning har under de senaste 10 åren varierat mellan 6 och 8 procent.

Figur 1.3.6a Andel besiktigade person- och varupersonhissar med brister vid återkommande besiktning åren 2012–2021. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten år 2021. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Plattforms- och trapphissar

Under år 2021 förstabesiktigades 3 812 plattforms- och trapphissar. Totalt utfördes 25 714 återkommande besiktningar och 166 revisionsbesiktningar för befintliga plattforms- och trapphissar.

Statistiken visar att andelen besiktningar med noterade brister vid återkommande besiktning av plattforms- och trapphissar har haft en minskande trend de senaste åren, för att stabiliseras till cirka 30 respektive 13–15 procent. Andelen plattformshissar som vid den återkommande besiktningen hade brister som medförde ombesiktning har under de senaste 4 åren legat relativt konstant på strax under 10 procent. Motsvarande andel för trapphissar har under de senaste 10 åren varierat mellan 2 och 5 procent.

Figur 1.3.6b Andel besiktigade plattformshissar med brister vid återkommande besiktning åren 2012–2021. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten år 2021. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Figur 1.3.6c Andel besiktigade trapphissar med brister vid återkommande besiktning åren 2012–2021. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten år 2021. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Motordrivna portar och liknande anordningar

Under år 2021 förstabesiktigades 984 motordrivna portar och liknande anordningar som till exempel dörrar och väggar. Totalt utfördes 75 487 återkommande besiktningar och 363 revisionsbesiktningar för befintliga motordrivna portar och liknande anordningar.

Statistiken visar att andelen besiktningar med noterade brister vid återkommande besiktning av motordrivna portar och liknande anordningar de senaste åren har legat ganska stabilt runt 25 procent. Andelen motordrivna portar och liknande anordningar som vid den återkommande besiktningen hade brister som medförde ombesiktning har under de senaste 10 åren legat stabilt på runt 1 procent.

Figur 1.3.6d Andel besiktade motordrivna portar med mera med brister vid återkommande besiktning åren 2012–2021. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten år 2021. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Rulltrappor och rullramper

Under år 2021 förstabesiktigades 51 rulltrappor och rullramper. Totalt utfördes drygt 3 191 återkommande besiktningar och 60 revisionsbesiktningar för befintliga rulltrappor och rullramper.

Statistiken visar att andelen besiktningar med noterade brister vid återkommande besiktning av rulltrappor och rullramper har minskat till 32 respektive 39 procent från att tidigare ha varierat mellan 32 och 42 procent för rulltrappor respektive 40 och 50 procent för rullramper. Andelen rulltrappor och rullramper som vid den återkommande besiktningen hade brister som medförde ombesiktning har under de senaste 10 åren varierat mellan 2 och 7 procent för rulltrappor respektive 2 och 12 procent för rullramper.

Figur 1.3.6e Andel besiktigade rulltrappor med brister vid återkommande besiktning åren 2012–2021. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten år 2021. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Figur 1.3.6f Andel besiktigade rullramper med brister vid återkommande besiktning åren 2012–2021. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten år 2021. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Linbanor inklusive stolliftar, samtliga typer

Under år 2021 förstabesiktigades 1 linbana. Totalt utfördes 55 återkommande besiktningar och 6 revisionsbesiktningar för befintliga linbanor.

Statistiken visar att andelen besiktningar med noterade brister vid återkommande besiktning av linbanor har varierat stort under tidsperioden 2012–2021, från 14 procent som lägst till 43 procent som högst. Andelen linbanor som vid den återkommande besiktningen hade brister som medförde ombesiktning har under samma tidsperiod varierat mellan 0 och 4 procent.

Figur 1.3.6g Andel besiktade linbanor med brister vid återkommande besiktning åren 2012–2021. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten år 2021. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Släpliftar, samtliga typer

Under år 2021 förstabesiktigades 9 släpliftar. Totalt utfördes 648 återkommande besiktningar och 17 revisionsbesiktningar för befintliga släpliftar.

Statistiken visar att andelen besiktningar med noterade brister vid återkommande besiktning av släpliftar har legat ganska konstant på mellan 33 och 38 procent under tidsperioden 2012–2021. Andelen släpliftar som vid den återkommande besiktningen hade brister som medförde ombesiktning har under samma tidsperiod legat stabilt på mindre än 3 procent.

Figur 1.3.6h Andel besiktade släpliftar med brister vid återkommande besiktning åren 2012–2021. Källa: Sammanställning från besiktningsverksamheten år 2021. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen