En samlad strategi för arkitektur

Boverket har i 2018 års plan- och byggenkät frågat om kommunen har en samlad strategi för arkitektur och om den i så fall är en del av översiktplanen. En liknande fråga ställdes i 2017 års plan- och byggenkät och en jämförelse visar att situationen är i stort sett oförändrad.

Många saknar fortfarande en strategi

Knappt åttio procent av kommunerna som svarade på frågan (200 av 252 stycken) anser att de inte har någon samlad strategi för arkitektur. Endast 24 kommuner anger att de har en arkitekturstrategi som en del av översiktsplanen, medan 28 kommuner har strategin i annan typ av dokument. Antalen i de olika kategorierna överensstämmer i stort sett med fjolårets svar på frågan.

Förra året var det stor variation på de dokument som angavs som strategi i de fall strategin inte var en del av översiktsplanen. Kommunerna angav bland annat: Byggnadsordning, Centrumprogram, Arkitekturpolitiskt program, Gestaltningspolicy, Stadsmiljöprogram, Stadsbyggnads- och kulturmiljöprogram, Bygga på landsbygden och i byar, Gestaltningsprogram och Handlingsplan för stadens byggande. I årets svar har motsvarande dokument i högre utstäckning namn som: Arkitekturpolicy, Gestaltningsprogram och Kulturmiljöprogram. Framförallt anger fler än förra året att de har dokument med namn som Arkitekturpolicy eller Arkitekturprogram och som inte är del av översiktsplanen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej