På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Strategiska miljöbedömningar detaljplan

Andelen detaljplaner med en tillhörande strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning är ungefär lika stor som tidigare år.

En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra en miljöbedömning för planen. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. En strategisk miljöbedömning är en process som utreder vilken betydande miljöpåverkan genomförandet av en detaljplan kan antas medföra. Det innebär bland annat att kommunen ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Enligt uppgift från länsstyrelserna har strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning gjorts för 41 antagna detaljplaner under 2019. Det kan jämföras med att det under 2019 antogs 286 detaljplaner med normalt-, utökat- eller samordnat planförfarande där miljöbedömning kan vara aktuellt. Det innebär en andel på 14 procent. Andelen har legat mellan 11–18 procent de senaste 4 åren. Sett över en längre tid har andelen miljöbedömningar ökat, mellan åren 2009–2015 låg den stabilt mellan 5–8 procent.

De strategiska miljöbedömningar som gjordes i samband med detaljplan under år 2019 gjordes i 34 olika kommuner och med en spridning i 17 av landets län.

Diagram 1.2.7a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.2.7)” under Relaterad information.
Diagram 1.2.7a Antal strategiska miljöbedömningar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning i förhållande till det totala antalet antagna detaljplaner med normalt, utökat eller samordnat planförfarande år 2015–2019. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej