Andelen miljöbedömningar fortsätter öka

Andelen detaljplaner med en tillhörande miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning har fortsatt öka jämfört med tidigare år. Liksom tidigare år ser vi en spridning i landet när det gäller var miljöbedömningar görs.

Enligt uppgift från länsstyrelserna har miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning gjorts för 76 antagna detaljplaner. Det motsvarar 18 procent av de detaljplaner som år 2018 har antagits med normalt-, utökat- eller samordnat planförfarande där miljöbedömning kan vara aktuellt. Det innebär en liten ökning i andel jämfört med 2017 då andelen låg på 14 procent. Sett över en längre tid har andelen miljöbedömningar fortsatt öka, mellan åren 2009-2015 låg den stabilt mellan 5-8 procent.

De miljöbedömningar som gjordes i samband med detaljplan under år 2018 gjordes i 45 olika kommuner och med en spridning i 18 av landets län. Flest antal miljöbedömningar gjordes liksom föregående år i Stockholms län där 15 stycken togs fram, varav 7 miljöbedömningar gjordes av Stockholms kommun.

Stapeldiagram över antalet miljöbedömningar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning i förhållande till det totala antalet antagna detaljplaner med normalt, utökat eller samordnat planförfarande mellan åren 2014 och 2018. Normalt, utökat, samordnat planförfarande, 1 046 (2014), 883 (2015), 719 (2016), 473 (2017), 415 (2018). Miljöbedömning med tillhörande MKB har gjorts, 73 (2014), 67 (2015), 79 (2016), 67 (2017), 76 (2018).
Antal miljöbedömningar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning i förhållande till det totala antalet antagna detaljplaner med normalt, utökat eller samordnat planförfarande år 2014-2018. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej