Lästips

Här finns samlat lästips på publikationer och webbsidor med ytterligare information om rivningsavfall.

  • Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall
  • Konsekvensutredning – Boverkets allmänna råd om rivningsavfall, 2013, Boverket
  • Vägledning om bygg- och rivningsavfall, webbvägledning, 2013, Naturvårdsverket.
  • Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning, Sveriges Byggindustrier, 2013
  • Förorenade byggnader - Provtagning och riskbedömning, rapport 1:2010, 2010, Svenska Geotekniska Föreningen
  • Farliga material i hus, 2007, Formas, ISBN 978-91-540-5979-9
  • Förorenade byggnader – undersökningar och åtgärder, Rapport 5491, 2005, Naturvårdsverket
  • Kvicksilver i tekniska varor och produkter, 2004, Naturvårdsverket, ISBN: 91-620-5279-9
  • Arbetsmiljöverkets webbplats
  • Myndighetens för samhällsskydd och beredskap webbplats
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej