Information för byggherrar & entreprenörer

Här följer en beskrivning av vilket ansvar du som byggherre har vid rivningsåtgärder som omfattas av krav på bygglov, rivningslov eller anmälan.

Du som för egen räkning utför eller låter utföra rivningsåtgärder (byggherren) ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt beslut i bygglov eller rivningslov. Kontroll och provning ska utföras i tillräcklig omfattning. Som byggherre har du ansvar för att lagens krav uppfylls även om du har anlitat en entreprenör för vissa uppgifter.

För en beskrivning av processen för kontroll av avfallshantering vid rivningsåtgärder enligt plan- och bygglagen, se avsnittet Allmänt om rivningsåtgärder och avfallshantering.

För en fullständig beskrivning av den allmänna processen för lov och byggande hänvisas till avsnittet Lov och byggande här på PBL Kunskapsbanken.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej