På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förbud mot fortsatta rivningsåtgärder

Byggnadsnämnden får förbjuda att rivningsåtgärderna fortsätter, bland annat om byggherren i något väsentligt avseende avviker från kontrollplanen.

Rivningen får i sådant fall inte fortsätta förrän byggherren visar att bristerna har avhjälpts. Är det uppenbart att ett arbete eller en åtgärd utförs på ett sådant sätt att det kan medföra fara för människors liv eller hälsa, ska nämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätter.

 Byggnadsnämnden kan även förelägga byggherren att vidta åtgärder för att uppfylla kontrollplanen. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej