På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riksintressemyndigheterna

Tolv olika statliga myndigheter har ansvaret för att inom sitt verksamhetsområde ange sådana områden som myndigheterna bedömer är av riksintressen enligt tredje kapitlet miljöbalken.

Vilka myndigheter som ansvarar för att ange områden som enligt myndigheternas bedömning är av riksintressen enligt tredje kapitlet miljöbalken framgår av förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden, hushållningsförordningen.

Riksintresse för Ansvarig myndighet
Rennäringen Sametinget
Yrkesfisket Havs- och vattenmyndigheten
Naturvården Naturvårdsverket och
Havs- och vattenmyndigheten
inom sina ansvarsområden
Friluftslivet Naturvårdsverket och
Havs- och vattenmyndigheten
inom sina ansvarsområden
Kulturmiljövården Riksantikvarieämbetet
Fyndigheter av ämnen eller material Sveriges geologiska undersökning
Anläggningar för industriell produktion Tillväxtverket
Anläggningar för energiproduktion och energidistribution Statens energimyndighet
Anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Strålsäkerhetsmyndigheten
Anläggningar för kommunikationer (trafikslagen) Trafikverket
Anläggningar för kommunikationer (elektronisk) Post- och telestyrelsen
Anläggningar för avfallshantering Naturvårdsverket
Anläggningar för vattenförsörjning Havs- och vattenmyndigheten
Totalförsvarets anläggningar Försvarsmakten och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom sina ansvarsområden
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej