På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riksintressen i havsplaneringen

Det ska finnas en havsplan för vart och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanerna beslutas av regeringen. Regeringen får också meddela föreskrifter om vissa förbud och begränsningar som behövs för att uppnå syftet med planerna.

Förslag till havsplaner tas fram av Havs- och vattenmyndigheten. Länk till Havsplaneringsförordningen hittar du i "Relaterad information".

De närmare bestämmelserna om hur arbetet ska gå till och vad planerna ska innehålla finns i havsplaneringsförordningen. Enligt förordningen ska förslagen till havsplaner bestå av bland annat en karta som redovisar grunddragen för användningen av havsområdena, de områden som är av riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken och andra allmänna intressen av väsentlig betydelse. Förslaget till havsplan ska vara förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet miljöbalken. Förslagen till havsplaner ska också bestå av en planbeskrivning. I planbeskrivningen ska anges bland annat hur frågor om oförenliga ändamål bör lösas.

Förslagen till havsplaner ska tas fram i samverkan med riksintressemyndigheterna, Boverket, Jordbruksverket och berörda länsstyrelser. Havs- och vattenmyndigheten ska verka för samarbete med andra EU-länder i frågor som rör havsplanering och även med länder utanför EU när det är lämpligt. Läs mer om det pågående arbetet med havsplaneringen på Havs- och vattenmyndighetens webbsida via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej