På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riksintresseanknutna lagar

Granskad:

Bestämmelserna om riksintressen ska tillämpas vid beslut enligt tolv olika lagar. Det är först när det fattas ett beslut enligt någon av de tolv lagarna som det fastslås att ett område verkligen är av riksintresse, fram tills dess är det bara ett anspråk som kan ifrågasättas.

De tolv lagarna är:

 1. Miljöbalken (1998:808)
 2. Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
 3. Väglagen (1971:948)
 4. Lagen (1978:160) om vissa rörledningar
 5. Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
 6. Minerallagen (1991:45)
 7. Lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
 8. Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
 9. Ellagen (1997:857)
 10. Naturgaslagen (2005:403)
 11. Luftfartslagen (2010:500)
 12. Plan- och bygglagen (2010:900)
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen