Kartor riksintressen

Här redovisas de geografiska riksintressena enligt miljöbalken 4 kapitlet samt riksintresseanspråk från centrala myndigheter enligt miljöbalken 3 kapitlet.

Geografisk överblick över riksintressena

I sin nationella samordningsroll, tillhandahåller Boverket den här karttjänsten som ger en samlad bild över de nationella riksintressena.

Initialt visas riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken. Verktyget "Visa kartlager" kan användas för att ändra vilka riksintressen som är synliga. Klicka på ett riksintresse i kartan för att öppna ett popup fönster med mer information om området. Informationsverktyget i kartan ger mer information om kartans innehåll och funktion.

Klicka i kartan för att ta del av informationen.

 

riksintressekarta
Exempel på riksintressenas utbredning i Östergötland. Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej