På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vallastaden, Linköping

Strax väster om Linköping har den första etappen av Vallastaden genomförts. Visionen har varit att skapa en bilfri stadsdel som ger förutsättningar för en varierad boendemiljö med människan i fokus.

Vallastaden ligger längs kollektivtrafikstråket Kunskapslänken som knyter ihop Mjärdevi, Universitetet, Vallastaden, Universitetssjukhuset, Innerstaden och Resecentrum. Stråket erbjuder snabba, bekväma bussförbindelser med hög turtäthet. En hållplats finns vid stadsdelens torg samt ytterligare en hållplats längre österut i Vallastaden. Hållplatsen vid torget har utformats så att den upplevs som ett "miniresecentrum".

Visionen har varit att skapa en varierad boendemiljö med människan i fokus. På lokalgatorna i stadsdelen prioriteras gång- och cykeltrafik. Bilens plats i Vallastaden är begränsad. Inom kvartersmark finns endast angöringsplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade. Även parkeringsplatser för bilpool har anordnats som kantstensparkeringar i gaturummen genom att i detaljplanen ha planerat dessa parkeringsytor som kvartersmark för parkeringsändamål.

Åtgärder för ökad mobilitet

Byggherrarna i Vallastaden åtar sig att teckna ett femårigt bilpoolsavtal med bilpoolsleverantör, som ska börja gälla före inflyttning. Månadskostnaden för medlemskapet i bilpoolen betalas av den boende.

En ytterligare åtgärd har varit att samordna cykelförvaring och cykelparkering i anslutning till entréer mot gatumark. Cykelförråden är välstrukturerade och lätta att använda för alla och har cykelställ och cykelpollare. Förskolor har väderskyddad parkering för cyklar, cykelkärror och barnvagnar.

Parkeringshus

I Vallastaden finns det ett parkeringshus, Flustret. Där finns totalt 315 bilplatser, förberedda för laddstolpar varav 60 är laddplatser redan nu. Bottenvåningen är öppen för korttidsparkering och 30 av platserna är laddplatser för elbilar. Ett månadsabonnemang för parkering är subventionerat och kostar 800 kronor. En korttidsparkering kostar 14 kronor per timme. Parkeringsplatserna är inte specificerade men med ett månadsabonnemang är en plats garanterad.

Flustret är mer än bara ett parkeringshus. Det är även ett multihus som inrymmer en biltvätt, ett miljörum för källsortering och en transformatorstation samt utrymme för stadsdelens bredband. Det finns också en sopsugsterminal, vilket gör att avfallsbilar inte behöver åka in i stadsdelen. På taket bor det cirka 70 000 bin som pollinerar Vallastadens gröna ytor och koloniträdgårdar. De boende kan köpa närproducerad honung från Flustret i Vallastaden.

Särskilt uppmärksammat är fasaden där solceller har integrerats som ett fasadmaterial. Det är halvtransparanta solceller som också fungerar som glasfönster. På taket sitter solceller som är betydligt mer effektiva än de på fasaden.

Vallastaden växer

Vallastaden fortsätter att växa vilket gör att behovet av parkeringsplatser ökar. Därför planeras nu ytterligare ett parkeringshus i Vallastaden för att kunna tas i bruk år 2020. Parkeringshuset får 412 boende- och besöksparkeringar och 30 laddplatser för elbilar.

Genom att inrymma en stor andel parkering i gemensamma parkeringshus ökar bekvämligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafiken. När antalet promenader och cykelturer ökar, främjas också livet i de offentliga rummen.

Parkeringshusens placering i Vallastaden.
Parkeringshusens placering i Vallastaden. Bilden är hämtad från Markanvisning 2017, Vallastaden, Linköpings kommun. Illustration: Linköpings kommun

Erfarenheter från genomförandet av parkeringsstrategin

Gratisparkeringar finns på gångavstånd från Vallastaden, i universitetsområdet. Det här har inledningsvis försvårat genomförandet av visionen, nu innan även gratisparkeringarna har avgiftsbelagts. På sikt är tanken att även de som parkerar på universitetsområdet ska kunna parkera i Vallastadens parkeringshus.

Redan i tomtkön till Vallastaden reagerade några intressenter på att de inte skulle kunna parkera sin bil på sin tomt. Kanske avstod några från att flytta till Vallastaden av den anledningen. Av de som ändå valde att flytta till Vallastaden har flera i efterhand visat sin uppskattning till att bilens plats i stadsdelen är begränsad.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej