På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Parkering – ett effektivt verktyg för hållbar stadsutveckling

Granskad:

Vägledningen handlar om varför parkering för cykel och bil kan vara en viktig del i kommunens arbete med att skapa en mer hållbar stadsutveckling. Flexibla parkeringstal lyfts som en metod för kommunen för att skapa förutsättningar för ett hållbart resande, effektivare markutnyttjande som i sin tur kan leda till en mer attraktiv stadsmiljö. Exempel från kommuner visar hur dessa har använt parkeringstal som en del i att uppnå ett mer hållbart stadsbyggande.

Parkering är ett av kommunens verktyg för att kunna påverka transportmönstret och bilinnehavet. Allt fler kommuner börjar införa flexibla parkeringstal då kommunerna ser värdet av att göra enskilda bedömningar av antalet parkeringsplatser som är lämpligt för just det projektet som är under framtagande. Fördelen som många kommuner ser är en bättre anpassning och utformning av parkeringen kopplat till dess bebyggelse och omgivning.

Med denna vägledning visar Boverket att parkering kan ses som en del i arbetet med att nå ett hållbart stadsbyggande. Vägledningen ger kommuner tips om hur den kan arbeta med flexibla parkeringstal, men ger även exempel på vilka mobilitetsåtgärder kommuner parallellt kan arbeta med, i syfte att främja ett hållbart resande, effektivare markutnyttjande och en mer attraktiv stadsmiljö.

Vägledningen visar vilka krav Plan- och bygglagen ställer på parkering kopplat till plan- och bygglovsprocessen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen