På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Friluftsliv

Syftet med friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen. Målen för friluftslivspolitiken beräknas bli antagna under 2012. De nationella målen för Friluftsliv hänger samman med Demografi, Infrastruktur, Bebyggelse och Ekonomi.

Nationell myndighet

Naturvårdsverket

Övergripande nationellt mål

Det övergripande målet för svensk Friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet.
Prop. Framtidens friluftsliv 2009/2010:238

Regeringens skrivelse Mål för friluftspolitiken (Skr 2012/13:51) fastställer mätbara mål med tillhörande preciseringar för friluftslivet. I skrivelsen redovisas mätbara mål för friluftslivspolitiken och redogörs för de satsningar som har gjorts i syfte att utveckla dessa mål. Dessutom redogörs för regeringens syn på det framtida arbetet med utveckling och uppföljning av målen för friluftslivspolitiken. Därutöver redovisar regeringen andra relevanta åtgärder och initiativ som berör friluftslivspolitikens utveckling och genomförande.

Mål för friluftslivspolitiken med särskild relevans för samhällsplaneringen:

  • Tillgänglig natur för alla
  • Tillgång till natur för friluftsliv
  • Attraktiv tätortsnära natur
  • Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
  • Skyddade områden som resurs för friluftslivet
  • Friluftsliv för god folkhälsa

(Mål för friluftspolitiken med särskild relevans för samhällsplaneringen)

UNESCO:s världsarvslista ger våra svenska världsarv samma status – områden av enastående universellt värde och omistliga för mänskligheten. Sverige har fjorton världsarv.
Naturvårdsverket Världsarv

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej