Natur & miljö

Områdena natur och miljö innehåller frågor som rör biologisk mångfald, natur- och kulturmiljö, miljökvalitet, klimat, ekosystemtjänster, samt gröna och blå strukturer.

Inom områdena natur och miljö finns nationella mål, planer, program och strategier inom områdena Miljö, Klimat, Hav, yt- och grundvatten, samt Friluftsliv.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej