På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Informationsteknologi

Målet för IT-politiken är att Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla. De nationella målen för IT-politiken hänger samman med Demografi och Ekonomi.

Nationell myndighet

Post- och telestyrelsen

Övergripande nationellt mål

Målet för politiken för informationssamhället är:

  • Säkra, robusta och lättillgängliga kommunikationer som i första hand tillhandahålls genom effektivt fungerande marknader. Det ska finnas ett stort utbud av tjänster som underlättar vardagen för hushåll och företag i hela landet.

Mål med särskild relevans för fysisk samhällsplanering

Målet för IT-politiken är att Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla.  Målet preciseras i tre delmål:

  1. IT ska bidra till att förbättra livskvalitet och till att förbättra och förenkla vardagen för människor och företag.
  2. IT ska användas för att främja hållbar tillväxt.
  3. Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

Nationella strategier, planer och program

Regeringens bredbandsstrategi (2009) fastslår att 90 procent av Sveriges hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige N2011.12
Regeringens it-strategi

Det övergripande målet i agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Fyra strategiska områden som utgår från användarens perspektiv och behov, har identifierats:

  • lätt och säkert att använda, handlar bland annat om att kunna använda internet och andra digitala tjänster i vardagen som privatperson, företagare eller anställd
  • tjänster som skapar nytta, kunna erbjuda användaren ett stort och varierat utbud av attraktiva och lättanvända digitala tjänster för olika stadier i livet
  • det behövs infrastruktur, grundläggande infrastruktur med väl fungerande och tillförlitliga elektroniska kommunikationer, IT:s roll för samhällsutvecklingen
  • den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser och -strukturer i Sverige och globalt. 

Bredbandsstrategi för Sverige

EU-strategier och internationella initiativ

Flaggskeppsinitiativet Digital Agenda för Europa utgör del av Europa 2020-strategin
utgör den strategi som ligger till grund för EU:s politik inom IT-området.  Det övergripande målet med agendan är att:

  • uppnå varaktiga ekonomiska och sociala vinster från en digital inre marknad baserad på snabbt och ultrasnabbt Internet och interoperabla tillämpningar.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej