Energidistribution

Energidistributionen ska säkerställa energiförsörjningen. De nationella målen för Energidistribution hänger samman med Demografi, Bebyggelse och Ekonomi.

Nationell myndighet

Svenska kraftnät

Övergripande nationellt mål

Den svenska energipolitiken ska bygga på tre grundpelare: ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Nationella strategier, planer och program

Svenska kraftnät tar för närvarande fram en nätutvecklingsplan med Svenska Kraftnäts prioriteringar och intentioner för utbyggnad av stamnätet (Perspektivplan 2025). Planen beräknas vara färdig till halvårsskiftet 2012.

EU-strategier och internationella initiativ

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar (elförsörjningsdirektivet).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej