På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dricksvatten

Allt dricksvatten ska vara hälsosamt och säkert. De nationella målen för Dricksvatten hänger samman med Demografi, Bebyggelse och Ekonomi.

Nationella myndigheter

Havs- och vattenmyndigheten
Socialstyrelsen
Sveriges geologiska undersökningar
Livsmedelsverket

Övergripande nationellt mål

Övergripande nationellt mål är Dricksvattendirektivet 98/83/EG. Målet är att allt dricksvatten ska vara hälsosamt och säkert.

Mål med särskild relevans för fysisk samhällsplanering

Inom vattenförvaltningsarbetet:

  • mål för vattenskyddsområden och åtgärdsprogram för skydd av dricksvattenförekomster
  • mål för framtida vatten och avloppsförsörjningsplaner.

Råvattenförsörjningen från vattentäkter för dricksvattenproduktion är exempel på en viktig ekosystemtjänst. Mål inom vattenförvaltningen och ramdirektivet för vatten ang. planering för framtida
behov, i åtgärdsprogrammen exemplifierade med regionala och lokala vatten- och avloppsförsörjningsplaner, fokuserar bland annat på den framtida dricksvattenförsörjningen.

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet innebär att grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Nationella strategier, planer och program

Det nationella nätverket för dricksvatten har tagit fram:

  • Handlingsprogram 2010-2013
  • Verksamhetsplan 2010-2013

En gemensam strategi med bland annat målen:

  • Dricksvattenfrågor behöver lyftas tydligt i nationella mål och program
  • Framtida klimatförändringar ställer krav på långsiktighet och metodik
  • Planering på nationell, regional och lokal nivå behöver systematiseras.

Livsmedelsverket Nationell samordning

EU-strategier och internationella initiativ

Dricksvattendirektivet 98/83/EGRamdirektivet för vatten

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej