Infrastruktur

Området infrastruktur omfattar transporter, kommunikation, energidistribution, dricksvattenkvalitet och -försörjning, samt krisberedskap och säkerhet.

Inom området  infrastruktur återfinns nationella mål, planer, program och strategier inom områdena Transporter, Krisberedskap och säkerhet, Informationsteknologi, Dricksvatten, samt Energidistribution.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej