På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jämställdhet

Granskad: 

Det övergripande nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Politiken för jämställdhet hänger samman med de nationella målen för Infrastruktur, Bebyggelse och Ekonomi.

Nationell myndighet

Diskrimineringsombudsmannen

Mål med särskild relevans för fysisk samhällsplanering

Delmål med särskild betydelse för planeringen:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Nationella strategier, planer och program

 Regeringen redovisade 2009 en Strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. Strategin redovisar prioriterade inriktningar för jämställdhetspolitiken. Störst relevans för planeringen har:

  • Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet
  • Jämställt deltagande i arbetslivet.

En jämställd arbetsmarknad - regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet

EU-strategier och internationella initiativ

EU-kommissionen har antagit en Jämställdhetsstrategi för 2010-2015. Det område som har störst relevans för planeringen är: ”Lika möjligheter till ekonomisk självständighet för kvinnor och män”. Detta inkluderar att skapa bättre förutsättningar för att förena arbete och familjeliv.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen