På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Funktionshinder

Granskad: 

Funktionshinderspolitiken handlar bland annat om att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Politiken för Funktionshinder hänger samman med de nationella målen för Natur & miljö, Infrastruktur, Bebyggelse och Ekonomi.

Nationell myndighet

Myndigheten för delaktighet (MFD).

Övergripande nationella mål

De nationella målen för funktionshinderspolitiken är:

  • en samhällsgemenskap med mångfald som grund
  • att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet
  • jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Mål med särskild relevans för fysisk samhällsplanering

Inom funktionshinderspolitiken är ett mål att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.

För att nå målen för politiken ska det funktionshinderspolitiska arbetet bland annat särskilt inriktas på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder.

Regeringsstrategi 2011, med bland annat följande delmål:

  • Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras, bland annat genom att enkelts avhjälpta hinder undanröjs
  • Transportsystemet utformas så att det är användbart för personal med funktionsnedsättning (Regeringsbeslut III:5, S2010/4319/ST).

Nationella strategier, planer och program

En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

EU-strategier och internationella initiativ

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sveriges rapport

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen