Nationella mål

Både nationellt och internationellt finns det övergripande mål och strategier för hållbart samhällsbyggande och planering.

Demografi

Området demografi omfattar frågor om demokrati, folkhälsa, jämställdhet, tillgänglighet och befolkningsstruktur. Under demografitemat finns nationella mål, planer, program och strategier inom områdena Folkhälsa, Funktionshinder, Jämställdhet, samt Integration och Diskriminering.

Bebyggelse

Området bebyggelse rymmer områden som bebyggelseutveckling och planering, stadsbyggnad, kulturmiljö, arkitektur och byggande.

Ekonomi

Området ekonomi handlar om näringsliv, energiutvinning, resursanvändning, innovation, regional utveckling, turism och samhällsservice.

Natur & Miljö

Områdena natur och miljö innehåller frågor som rör biologisk mångfald, natur- och kulturmiljö, miljökvalitet, klimat, ekosystemtjänster, samt gröna och blå strukturer.

Infrastruktur

Området infrastruktur omfattar transporter, kommunikation, energidistribution, dricksvattenkvalitet och -försörjning, samt krisberedskap och säkerhet.

Granskad: Sidansvarig: PBL-kunskapsbanken
Hjälpte informationen dig? Ja Nej