På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nationella mål

Granskad: 

Både nationellt och internationellt finns det övergripande mål och strategier för hållbart samhällsbyggande och planering.

Demografi

Området demografi omfattar frågor om demokrati, folkhälsa, jämställdhet, tillgänglighet och befolkningsstruktur. Under demografitemat finns nationella mål, planer, program och strategier inom områdena Folkhälsa, Funktionshinder, Jämställdhet, samt Integration och Diskriminering.

Bebyggelse

Området bebyggelse rymmer områden som bebyggelseutveckling och planering, stadsbyggnad, kulturmiljö, arkitektur och byggande.

Ekonomi

Området ekonomi handlar om näringsliv, energiutvinning, resursanvändning, innovation, regional utveckling, turism och samhällsservice.

Natur & Miljö

Områdena natur och miljö innehåller frågor som rör biologisk mångfald, natur- och kulturmiljö, miljökvalitet, klimat, ekosystemtjänster, samt gröna och blå strukturer.

Infrastruktur

Området infrastruktur omfattar transporter, kommunikation, energidistribution, dricksvattenkvalitet och -försörjning, samt krisberedskap och säkerhet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen