På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Delaktighetstrappan beskriver grad av inflytande

Granskad:

Medborgardialog innebär i detta sammanhang att medborgarna får insyn i planeringen och ges möjlighet att kunna påverka den. Information är inte detsamma som dialog, och inflytande innebär inte nödvändigtvis medbestämmande.

Det är viktigt att ha klart för sig vad det egentligen är fråga om vid varje enskilt tillfälle och att vara tydlig med det inför medborgarna. Om det inte handlar om en dialog utan om ren information, så bör du klargöra det.

Delaktighetstrappan

En trappa som visar att information kommer först, sedan förankring, sedan delaktighet och överst medborgarbestämmande.
Illustration för delaktighetstrappan. Illustration:: Boverket

Begreppen kan sorteras i en så kallad delaktighetstrappa, efter vilken grad av inflytande det är fråga om. Men verkligheten är sällan så renodlad. Ofta kan dialogprocessen befinna sig på olika nivåer samtidigt:

Nivå 1: Information

Information till medborgarna.

Nivå 2: Förankring

Förankring eller konsultation ger möjligheter för medborgarna att ge synpunkter på olika förslag och alternativ.

Nivå 3: Delaktighet

Medborgarna deltar i framtagandet av förslag. Här förutsätts en ömsesidighet, där medborgarna får framföra sina åsikter och idéer och argumentera för olika lösningar i dialog sinsemellan och med företrädare för kommunen. Det kan vara så att medborgare deltar under en längre tid och är med i en utvecklingsprocess från idé till beslutsunderlag.

Nivå 4: Medbestämmande

Medborgarna deltar i beslut, till exempel genom en lokal folkomröstning.

Om nivåerna

Nivåerna 2, 3 och 4 innebär alla någon form av dialog och därmed ett inflytande. Det gör inte nivå 1, som bara avser en enkelriktad kommunikation. Det innebär inte att ren information är något som är mindre viktigt. Det är tvärtom så att information om vad som är på gång är en förutsättning för att medborgare ska kunna engagera sig och för att du som företrädare för kommunen ska kunna föra en meningsfull dialog med de boende.

Inte någon kronologisk ordning

De olika nivåerna speglar inte en kronologisk ordning. Även om det ofta är så att information är det första steget i en medborgardialog så behöver de andra nivåerna inte nödvändigtvis följa på varandra tidsmässigt. Under en dialogprocess är det naturligt att man rör sig fram och tillbaka mellan de olika nivåerna, beroende på vilken fråga som behandlas.

Här kan du läsa mer om de olika stegen i dialogprocessen

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen