På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad behöver du tänka på i din roll

Granskad:

Här får du råd och tips och översiktlig information om vad som gäller för just dig, utifrån din roll i den fysiska planeringen och i dialogen om den.

Du som är politiker

Ge alltid förvaltningsorganisationen ett tydligt uppdrag när de ska ta fram en plan. Ange gärna redan där att medborgardialogen ska genomföras tidigt, innan ställningstaganden är gjorda.

Ge tjänstemännen ett tydligt mandat

Ge tjänstemännen ett tydligt mandat att arbeta med medborgardialogen. De behöver känna att de har stöd från politikerna att satsa på en bred, ambitiös och meningsfull dialog med medborgarna.

Var tydlig i uppdraget med vilka samhällsgrupper som är angelägna att nå under dialogen. Ni kan behöva satsa extra på att få med samhällsgrupper som kanske inte kommer att ta eget initiativ till att delta, men vars åsikter också är viktiga för kommunens utveckling.

Delta själv i dialogen!

Delta själv i dialogen! När du möter medborgarna får du lättare att förstå deras synpunkter och skapar ett förtroende mellan er genom att öppna upp för diskussion och ta del av olika erfarenheter och infallsvinklar.

Det är du som ska värdera synpunkterna

Använd resultatet av dialogen som underlag för ställningstaganden och inriktningsbeslut. Det är du som gör värderingen av de synpunkter som kommer in och som ska väga dessa mot vad som är viktigt för alla kommunens medlemmar. Återkoppla, tillsammans med tjänstemännen, till medborgarna hur deras synpunkter har tagits till vara.

Här kan du läsa mer om hur man har arbetat med medborgardialog i Östersund

Du som är tjänsteman

Förbered processen i god tid och starta dialogen tidigt, innan kommunen har tagit ställning. Dialogen med medborgarna måste bygga på att de verkligen kan påverka utvecklingen.

Förklara vad som går att påverka

Tala tidigt om på vilket sätt medborgarna kan ha möjlighet att påverka planeringen. Förklara vilka förutsättningarna är, varför kommunen vill göra detta och tydliggör vad som går att påverka.

Välj en metod för medborgardialog som verkligen främjar ett deltagande, även från personer eller grupper som inte har någon bakgrundskunskap i planeringsfrågor.

Återkoppla till alla

Återkoppla till medborgarna, tillsammans med politikerna. Visa hur medborgarnas synpunkter har tagits tillvara. Förklara varför vissa synpunkter inte fått gehör.

Försök att återkoppla även till dem som inte deltog. De som inte var med kan ha lättare att acceptera ställningstaganden om dessa grundar sig på en medborgardialog.

Sveriges kommuner och regioner har tagir fram dialogguiden ett verktyg för medborgardialog. Ta del av länk till dialogguiden under rubriken "På andra webbplatser" i Relaterad information".

Du som vill vara med och påverka

Kommunen ska ge dig som medborgare möjlighet att påverka och ha insyn i planeringen. Ta chansen att vara med och påverka! Ge konstruktiva synpunkter och i ett tidigt skede. Då har du störst chans att påverka.

Dina synpunkter är viktiga

Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Dina synpunkter är viktiga för kommunen. Du har en lokalkunskap som planerarna kanske inte har. Dina erfarenheter utifrån din livssituation, som till exempel småbarnsförälder eller pensionär, kan komma till nytta i planeringen.

Tänk på att dina synpunkter som enskild person kommer att vägas dels mot andra medborgares synpunkter, dels mot allmänna intressen, det vill säga sådant som är till nytta för samhället i stort. Önskemål om att bevara en friyta i kvarteret kan till exempel komma att vägas mot behovet av fler bostäder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen