Varsamhet och byggnadsvård

Varsamhet i praktiken

Varsamhet i praktiken

I texten beskrivs hur man kan förhålla sig till kravet i plan- och bygglagen, PBL, om att ändring av byggnader ska göras varsamt.

Varsamhet i praktiken

Råd om byggnadsvård - länksamling

Riksantikvarieämbetets materialguide

Kunskap om materialen är grunden i all god byggnadsvård. Materialguiden är en faktabas för dem som arbetar med byggnadsvård eller konventionell fastighetsförvaltning.

Riksantikvarieämbetets materialguide

Stockholm stadsmuseums vägledning

Vägledningen har sin fokus på flerbostadshus i Stockholm från perioden 1880 till 1975 och utgår från husets olika delar som fönster, fasader, trapphus och så vidare. Där finns såväl faktablad som litteraturtips.

Stockholm stadsmuseums vägledning

Husnyckeln

Husnyckeln är ett samverkansprojekt mellan Stiftelsen Jamtli i Östersund och Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Genom förmedling av kunskap och information inom byggnadskultur och byggnadsvård vill man utveckla kulturmiljöer inom Nordens nordligare delar och värna om regionens byggda kulturarv. På hemsidan finns många länkar även till norskt material.

Husnyckeln

Statens fastighetsverk

På Statens fastighetsverks hemsida finns råd om förvaltning av gamla byggnader, energioptimering, ventilation och traditionell byggnadsvård.

Statens fastighetsverk

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening med syftet att verka för byggnadsvårdens utveckling. På föreningens hemsida finns en lista över byggnadsvårdsbutiker och ett omfattande artikelregister.

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Kommunala råd och riktlinjer

Kommunala råd och riktlinjer

Ett exempel på hur man på kommunal nivå kan arbeta med råd om byggnadsvård är Lomma kommun. Som en del av kommunens kulturmiljöprogram har man tagit fram tolv broschyrer med råd till enskilda fastighetsägare. Broschyrerna handlar dels om olika byggnadsdelar som tak, fönster o.s.v. och dels om vad som kännetecknar byggnader från olika tidsperioder.
Här kan du läsa broschyrerna om Lommas arbete med byggnadsvård.

Andra exempel på kommunala råd och riktlinjer finns i en del byggnadsordningar. Här kan du läsa om byggnadsordningar.

Om du har tips på andra kommunala råd och riktlinjer som bör tas med på listan får du gärna meddela Boverket här.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej