Kulturhistorisk värdering och urval

Riksantikvarieämbetet har genomfört ett utvecklingsprojekt med syfte att se över, tydliggöra, stärka och nyansera arbetsprocessen kring kulturhistorisk värdering och urval. Ett resultat av projektet är en plattform för kulturhistorisk värdering och urval.

Plattformen beskriver ett grundläggande förhållningssätt som ska ge stöd för arbetet med kulturhistorisk värdering och urval. Förhoppningen är att plattformen ska bidra till en samsyn på arbetsprocesser och begrepp samt tydliggöra hur kulturarv och kulturmiljöer värderas, ger förutsättningar för en mer rättssäker tillämpning av lagar och förordningar på kulturarvsområdet samt blir ett stöd för att fortlöpande utveckla arbetet med kulturhistorisk värdering och urval.

Läs mer

Plattform för kulturhistorisk värdering och urval finner du på Riksantikvarieämbetets webbplats. Länken dit hittar du i "Relaterad information".

Riksantikvarieämbetet ansvarar för innehållet på sidan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej