Underlag kulturvärden

För att kunna ta hänsyn till kulturvärdena i en planeringssituation så krävs det att man vet vilken typ av kulturvärden som finns på platsen och hur de kommer till uttryck. För att ha en god planberedskap krävs det att man har skaffat sig kännedom om kulturvärdena i förväg.

I olika planerings- och beslutssituationer ställs det enligt olika regelverk krav på att kulturvärdena ska ha tydliggjorts. Ofta ställs det även krav på att konsekvenserna för dessa värden vid en planerad åtgärd eller förändring ska ha beskrivits.

Det finns många olika typer av underlag som kan fylla funktionen av kunskaps-, planerings-, eller beslutsunderlag. Hur man har valt att arbeta med dessa frågor och vad man har kallat dokumenten kan skilja sig åt beroende på vem som tagit fram underlaget, i vilket syfte, inom vilken process och vilken del av landet det rör. I menyn finner du några olika exempel på olika typer av kulturmiljöunderlag.

Har Du fler tips? Skicka e-post hit

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej