På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturvärden i klimatförändring

Granskad:

Klimatanpassning för kulturvärden kommer att innebära åtgärder för att undvika eller mildra skador till följd av ett förändrat klimat. Det är viktigt att uppmärksamma hur sårbar bebyggelsen är, vilken risk den är utsatt för och vad som bör göras för att motverka effekter av klimatförändringen.

Förebyggande arbete som riskhantering, planering och underhållsåtgärder, men också samverkan mellan olika samhälls- och beredskapsområden, är viktigt för att undvika och mildra skador för kulturarv. Bra planeringsunderlag där kulturmiljöer är tydligt identifierade och klimatscenarier på kortare- och längre sikt är praktiska verktyg för att kunna arbeta förebyggande i fysisk planering.

Regelbundet underhåll, användandet av beprövade metoder och material som man vet är kompatibla med varandra, är idag det långsiktigt mest kostnadseffektiva sättet att förvalta bebyggelse med kulturvärden. Avgörande för byggnadernas långsiktiga överlevnad i ett förändrat klimat är regelbundenhet och tätare tidsintervall i observation/tillsyn, besiktning och underhåll, så att beredskap finns både inför långsamma och snabba skadeförlopp. Ett sådant förebyggande klimatsmart förhållningssätt är det, både för kulturvärdena och för ekonomin, bästa sättet att möta effekterna av framtida klimatförändringar

Klimatanpassningsportalen

Samlad information om det pågående klimatanpassningsarbetet i Sverige kan man hitta på Klimatanpassningsportalen. Den är ett samarbete mellan sjutton myndigheter och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
Här hittar du Klimatanpassningsportalen

Länsstyrelsernas klimatstrategier

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram ett material som beskriver hur man kan anpassa kulturhistoriska träbyggnader till nya klimatförhållanden genom förebyggande underhåll.
Här hittar du länsstyrelsernas material

Flera olika länsstyrelser har i sina klimatstrategier även uppmärksammat konsekvenserna för kulturmiljön. Här följer några exempel:

Klimatanpassning Värmland är en webbplats som samlar och sprider kunskap om länets klimatanpassning. Kulturarv är en av sektorerna som analyseras genom kortfattade beskrivningar av effekter och åtgärder. Där finns också länkar till relevanta dokument, projekt och webbplatser.
Här hittar du Klimatanpassning Värmland

Klimatanpassningsatlas för Skåne beskriver klimatförändringarnas effekter på kulturmiljöer och anpassningsåtgärder.
Här hittar du Klimatanpassningsatlas för Skåne

Västra Götaland i ett förändrat klimat beskriver också klimatförändringarnas konsekvenser i kulturmiljöer och behov av anpassning.
Här hittar du Länsstyrelsen i Västra Götalands rapport

Fler tips till Boverket?

Har Du fler tips?
Skicka e-post till Boverket

Riksantikvarieämbetet ansvarar för innehållet på sidan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen