På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Energieffektivisering och kulturvärden

Granskad:

Hur kan man minska energianvändningen och miljöpåverkan i befintlig bebyggelse, utan att förvanska kulturvärden?

Klimat- och miljöpåverkan, politiska mål, lagar och regler för energieffektivisering påverkar det befintliga byggnadsbeståndet, däribland byggnader med kulturvärden. Varsamma och effektiva åtgärder som minskar energiförbrukningen innebär att husen bevaras och kan fortsätta att nyttjas till en överkomlig kostnad. Dessa åtgärder kräver en avvägning mellan bevarande, energibesparing och behov. För att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska fortsätta att nyttjas och bevaras är energieffektivisering, på lång sikt i regel en förutsättning.

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten har initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas. Inom ramen för programmet presenteras också ett antal goda nationella och internationella exempel. Där finns också en kunskapsdatabas som innehåller en stor mängd artiklar som tar upp olika aspekter av energieffektivisering.
Här hittar du programmet

Svenska byggnadsvårdsföreningen har tagit fram en bok om energieffektivisering som vänder sig till småhusägare.
Här kan du köpa boken.

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015–2017. Den innehåller aktiviteter som handlar om samverkan och dialog, regler och finansiering samt forskning och utveckling.
Ta del av handlingsplanen här

Har du fler tips till Boverket?

Har Du fler tips?
E-post till Boverket

Riksantikvarieämbetet ansvarar för innehållet på sidan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen