Energieffektivisering och kulturvärden

Hur kan man minska energianvändningen och miljöpåverkan i kulturhistoriskt värdefulla byggnader utan att förstöra dess kulturhistoriska värden.

Klimat- och miljöpåverkan, politiska mål, lagar och regler för energieffektivisering påverkar det befintliga byggnadsbeståndet, däribland kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Varsamma och effektiva åtgärder som minskar energiförbrukningen innebär att husen bevaras och kan fortsätta att nyttjas till en överkomlig kostnad. Dessa åtgärder kräver en avvägning mellan bevarande, energibesparing och behov. För att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska fortsätta att nyttjas och bevaras är energieffektivisering, på lång sikt, en förutsättning.

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.Här hittar du programmet

Svenska byggnadsvårdsföreningen har tagit fram en bok om energieffektivisering som vänder sig till småhusägare. Här kan du köpa boken.

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015–2017. Den innehåller aktiviteter som handlar om samverkan och dialog, regler och finansiering samt forskning och utveckling. Ta del av handlingsplanen här

Har Du fler tips? Här kan du skicka e-post till Boverket.

Riksantikvarieämbetet ansvarar för innehållet på sidan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej