På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturvärden i miljöbalken

I miljöbalkens miljöbegrepp ingår även kulturmiljön och i balken finns ett antal bestämmelser till skydd för kulturvärdena.

Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Balken ska tillämpas så att bland annat värdefulla kulturmiljöer skyddas och vårdas.

Miljöbalken har ett vitt miljöbegrepp och när det i balken talas om ”miljön” så innefattar det även kulturmiljön. (Jämför till exempel proposition1997/98:45 del 1 sid 159 och del 2 sid 6ff och 15.)

Hänsynsregler

I hänsynsreglerna beskrivs vilka krav som ställs på en verksamhetsutövare för att förhindra skador på miljön. I miljöbalken beskrivs det också när det kan ställas krav på en verksamhetsutövare ska utföra åtgärder för att kompensera för den skada som uppstår i olika allmänna intressen som till exempel kulturmiljön.

Hushållning med mark- och vattenområden

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som från allmän synpunkt har betydelse på grund av deras kulturvärden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dem. Är området av riksintresse för kulturmiljövården så ska det skyddas mot påtaglig skada.

Miljökonsekvensbeskrivningar

I miljöbalken anges det när en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. I en miljökonsekvensbeskrivning ska bland annat de direkta och indirekta effekterna på kulturmiljö och landskap beskrivas.

Områdesskydd

Genom bildandet av ett natur- eller kulturreservat kan kulturvärdena inom ett avgränsat område ges ett speciellt skydd.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej