Exempel 3: Nya bostäder intill en logistikterminal

Nya bostäder planeras centralt i staden i närheten av en logistikterminal. Till terminalen ankommer transporter med gods som antingen lastas om eller ska vidare till slutkunden i stadens närhet. Många transporter är så kallade "just-in-time", vilket innebär att det är vanligt att gods kommer under den senare delen av natten, det vill säga före klockan 06.00.

Figur exempel 3
Illustration: Emilie Bergman

Förslag till utformning (zon B): Nya bostäder planeras i ett område söder om logistikterminalen. I samband med planarbetet har man sörjt för en ny in- och utfartsväg till logistikterminalen. Syftet är att förhindra att transporter till och från verksamheten passerar nära de planerade bostäderna. Terminalens lastkaj är orienterad bort från de planerade bostäderna. Inom terminalområdet sker omlastning av gods med hjälp av truckar, nattetid huvudsakligen med eltruckar. De nya bostäderna planeras med en ljuddämpad sida med uteplats.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej