På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov och idrottsplatser

Granskad:

Bygglovsprövning är en grundläggande förutsättning för att kunna reglera bullerexponeringen i fysisk planering om idrottsanläggningen inte redan har aktualiserat ett detaljplanekrav.

Bygglovsprövning kan ske såväl inom – som utanför – detaljplanelagt område.

Oavsett om bygglovsplikt aktualiseras för en idrottsplats finns det goda skäl att ta hänsyn till eventuell omgivningspåverkan som i ett senare skede kan ge upphov till klagomål och olägenhetsbedömning. I anslutning till såväl bostäder som idrottsplatser kan det i ett längre perspektiv behövas ytterligare markåtkomst för att uppföra fler bostäder eller stödfunktioner för boende liksom utvecklingsmöjlighet för idrott och utevistelse.

Här kan du läsa mer om bygglovskrav på idrottsplatser

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen