På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lokalisering av idrottsplatser

Granskad:

Det är en fördel om idrottsplatsen finns nära dem som är tänkta att kunna använda den. Även faktorer som tillgång till allmänna kommunikationer och upplevd trygghet i närområdet har betydelse för hur idrottsplatsen kommer att användas.

Tillgång till idrottsanläggningar är en viktig faktor för folkhälsan. För att en idrottsplats ska uppfylla sitt syfte och främja folkhälsa bör den vara lokaliserad nära dem som är avsedda att använda idrottsplatsen. Särskilt för barn och unga är det önskvärt att anläggningarna ligger i nära anslutning till bostaden. Även för vuxna är det fördelaktigt om anläggningarna är nära bostaden, men vuxna förväntas kunna ta sig till idrottsplatser på längre avstånd.

Utöver avstånd till boendet är omgivningarna viktiga för att idrottsplatsen ska användas. Belysning, upplevd trygghet i närområdet och goda kommunikationer är andra faktorer som kan påverka nyttjandet.

Ofta samlas människor vid ingången till en idrottsplats. Om man hägnar in en idrottsplats bör därför ingången placeras långt från närmaste bostad, för att minska risken för störning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen