På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översvämning

Översvämning kan uppkomma vid höjda vattennivåer i hav, sjö och vattendrag eller som en följd av kraftiga skyfall. Utöver att vattnet i sig kan medföra olägenheter och skador kan det också påverka andra hälso- och säkerhetsfaktorer såsom ändrade förutsättningar för ras och skred, föroreningsspridning från förorenade områden och smittspridning från överflödande avlopp. Vatten som står på vägar kan också förhindra utrymning och därigenom också tillgängligheten för exempelvis räddningstjänsten.

Här kan du läsa Boverkets vägledning för länsstyrelsens tillsyn i frågor rörande översvämning

Även flera länsstyrelser och kommuner har tagit fram regionala eller lokala riktlinjer för hur översvämningsfrågor bör hanteras i den fysiska planeringen. Ett exempel på denna typ av rekommendationer finns i rapporten Stigande vatten från Länsstyrelsen i Västra Götaland och länsstyrelsen i Värmlands län.

Läs rapporten Stigande vatten på länsstyrelsens webbplats.

Många andra länsstyrelser, inte minst kustlänen i södra Sverige, har egna rekommendationer för hur översvämningar och stigande havsnivåer bör hanteras i den fysiska planeringen.

MSB och SMHI har utfört översvämningskarteringar för utvalda vattendrag. Syftet med översvämningskarteringarna är att underlätta planeringsarbetet inom exempelvis kommuner och länsstyrelser, och vara ett hjälpmedel för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Du kan läsa mer om översvämningskarteringarna och få tillgång till karteringarna genom översvämningsportalen under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Här kan du läsa mer om översvämningskarteringarna och få tillgång till karteringarna genom översvämningsportalen på MSB:s webbplats.

Dagvattenfrågorna är viktiga att arbeta med genom hela planeringen. Boverket har tagit fram vägledning om hur dagvattenfrågor kan hanteras i planläggningen.

Här kan du ta del av Boverkets vägledning om dagvatten i detaljplan

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej