På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kemisk industri och Sevesoanläggningar

Granskad:

När tätorter växer är det inte ovanligt att bostadsområden närmar sig industriområden som tidigare legat avskilt från sådan känslig markanvändning. Vid omvandling av industriområden och hamnområden kan det också förekomma att vissa industrier fortsatt kommer att vara i drift även om området går från att vara ett strikt industriområde till att även tillåta exempelvis bostäder. De risker som olika anläggningar medför måste hanteras i planeringsskedet både för att skydda tillkommande bebyggelse men också för att tillåta framtida utveckling av den befintliga verksamheten.

Vid planering av område för och invid industrier kan också buller och luftkvalitet vara viktiga aspektet som behöver beaktas. Se särskilda avsnitt om buller och luftkvalitet.

Kemisk industri och Sevesoanläggningar

I samarbetet med Naturvårdsverket och Boverket har MSB tagit fram en vägledning för samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering (MSB 793/2015). Vägledningen beskriver hur storskalig kemikaliehantering och Sevesoverksamheter enligt Lag (1993:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor kan hanteras vid etablering av verksamheter och vid exploatering i nära anslutning till dessa. Vägledningen syfte är i första hand att vägleda i beslut enligt PBL, men kan även användas som stöd vid prövningar enligt miljöbalken, väglagen och lagen om byggande av järnväg. I vägledningen förslås att ett riskhanteringsavstånd kring storskaliga kemikaliehanterande anläggningar bör finnas som ett planeringsunderlag för kommunens översiktsplan, och vägledningen beskriver hur ett sådant kan tas fram.
Läs vägledningen Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering på MSB:s webbplats.

Läs mer om generella vägledningar för tekniska olycksrisker

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen