Elektromagnetiska fält

Vid planering av bebyggelse nära kraftledningar och andra elanläggningar kan frågeställningar om elektromagnetiska fält behöva beaktas.

Det finns inga nationella riktvärden som preciserar vilken exponeringsnivå från magnetfält som kan anses vara tolerabla i samband med fysisk planering.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med flera andra myndigheter, bland andra Boverket, gett ut rapporten ”Magnetfält och hälsorisker”. I rapporten ger myndigheterna tillsammans övergripande rekommendationer för samhällsplanering och byggande.

Läs rapporten Magnetfält och hälsorisker på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej