På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunexempel: Förvandla Frihamnen i Göteborg till blandstad

Nu ska Frihamnen vid Göta älv, mitt inne i Göteborg förvandlas från nedslitet hamnområde till modern blandstad. Den första detaljplanen av fem är under arbete. En rad olika hälso-, säkerhets- och riskfrågor ska hanteras i en och samma detaljplan.

Hur gör man i Göteborg, hur hanteras frågorna under detaljplanearbetet för Frihamnen? På följande webbsidor berättar stadsbyggnadskontorets projektledare om detaljplanen och ger en sammanfattande bild av planeringsförutsättningarna för den nya stadsdelen, vi träffar också ansvarig planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, som berättar om det komplicerade arbetet med detaljplanen. Under rubriken "Kommunen och länsstyrelsen samråder" får vi också möta ordföranden för de månatliga mötena mellan stadsbyggnadskontoret och länsstyrelsen, och också länsstyrelsens riskexpert på avdelningen för samhällsskydd och beredskap, som ger oss en inblick i hur samarbetet mellan länsstyrelsen i Västra Götaland och stadsbyggnadskontoret i Göteborg går till.

Medborgardialog i Göteborg. Foto: Jubileumsparken
Medborgardialog. Göteborgarna har bjudits in till medborgardialog om detaljplanen. Bildvisning utomhus på gamla kajskjul 113 i Frihamnen. Foto: Jubileumsparken
FAKTA: Sveriges arkitekters planpris till Frihamnen

Frihamnen får 20 000 invånare

Sen i mars 2014 har arbetet med den nya detaljplanen för Frihamnen mitt inne i Göteborg pågått. Första detaljplaneetappen beräknas bli klar för antagande under 2017, och om allt går enligt planerna ska 1 000 nya bostäder vara klara och inflyttade till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Denna första detaljplan kommer att följas av ytterligare fyra detaljplaner för Frihamnsområdet. När stadsdelen är fullt utbyggd år 2035 räknar man med 20 000 invånare och lika många som jobbar där.

FAKTA: Planeringsförutsättningar för Frihamnen

Delad stad

Göteborg är en delad stad, tvärs igenom stan i östvästlig riktning delar Göta älv Göteborg i en sydlig del, där stadens historiska kärna finns, med Kungsportsplatsen, Avenyn, operan. Norr om älven brer Göteborg ut sig på Hisingen, Sveriges femte största ö, med stora bostadsområden, med flerbostadshus och villaområden, och också Volvofabriker, och lantliga miljöer. På Hisingssidan, alldeles vid älven, ligger Frihamnen, som nu håller på att omvandlas till en del av Göteborgs innerstad.

Frihamnen i Göteborg. Foto: Göteborgs stad
Frihamnen med sina tre pirar ligger på norra sidan av Göta älv, mycket centralt i Göteborg. Söder om älven ligger Göteborgs gamla innerstad. Foto: Göteborgs stad

Centralt läge

Mia Edström, arkitekt och projektledare för detaljplanen för Frihamnen. Foto: Håkan Holgén
Mia Edström, arkitekt och projektledare för detaljplanen för Frihamnen. Foto: Håkan Holgén

– Göteborgs gamla Frihamn ligger otroligt centralt i stan, bara 900 meter från Gustav Adolfs torg, men på andra sidan Göta älv. Här planerar vi nu för att bygga en ny blandstad, med bostäder, kontor, skolor, och parker. Det är unikt att kunna planera för en helt ny stadsdel alldeles nära centrum, inte långt från Göteborgs gamla historiska stadskärna. Den här detaljplanen är också en viktig länk i arbetet med att bygga ihop stans södra och norra delar, säger Mia Edström, arkitekt och projektledare för detaljplanearbetet i Frihamnen.

FAKTA: Detaljplan för blandstad för Frihamnen

Många riskfaktorer

Något som också är mycket speciellt med detaljplanearbetet när gamla Frihamnen ska förvandlas till innerstad är att det finns en lång rad komplicerade riskfaktorer som måste hanteras inom samma detaljplan.
Det handlar om stigande vattennivåer från Göta älv, och dess påverkan på det lågt placerade Frihamnsområdet invid älven, Det handlar också om översvämningsrisker på grund av regn, främst så kallade 100-årsregn.

Dessutom är planområdet är omgivet av trafikleder, och är bullerstört från vägar, spårvagnar och järnväg. Järnvägen som går direkt väster om planområdet är också primärled för farligt gods-transporter. De geologiska förhållandena är också speciella, på grund av att markområdena fram till 1800-talet var sanka vassområden som då fylldes ut. Det handlar också om att marken är förorenad.

Riskhantering

Det är alltså många frågor som gäller risk, hälsa och säkerhet som ska hanteras i detaljplanen, minst sex olika typer av risker att ta hänsyn till i planarbetet. Hur har man under planarbetet resonerat kring det här, en ovanligt komplicerad risksituation med många olika typer av risker som ska hanteras inom samma detaljplan?

– Den komplexa planeringssituationen gör också planarbetet mer spännande. Utmaningen är att trots alla svårigheter få till en bra detaljplan, som ger förutsättningar för att bygga en trivsam ny stadsdel i centrala stan. Planeringen ligger helt i linje med översiktsplanen för Göteborg, och stämmer också överens med styrdokumentet Vision för Älvstaden, som antogs av kommunfullmäktige 2012. Riskhanteringsfrågorna har varit uppe på bordet under hela planprocessen. På grund av den komplexa planeringssituationen har vi också haft regelbundna avstämningsträffar med länsstyrelsen, där vi haft möjlighet att möta länsstyrelsens specialister inom olika områden, säger Mia Edström.

Läs mer

Under rubriken "Dokument" i "Relaterad information" kan du få en inblick i klimatarbetet i Göteborg.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej