På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planeringsprocessens delar

Planeringsprocessen enligt plan- och bygglagen innehåller tre olika nivåer, regional planering, översiktlig planering samt detaljplanering. Frågor rörande godstransporter förekommer på alla nivåer, men detaljeringsgraden skiljer sig åt.

I den kommunala och regionala planeringen måste alla steg i leveranskedjan tänkas igenom. Godstransporternas olika behov behöver adresseras i olika delar av planeringsprocessen. I tabellen nedan ges exempel på förutsättningar som måste klaras av i respektive planeringssteg.

Fråga Regional nivå Översiktsplan Detaljplan
Godstransport-strategi Regional Kommunal  
Tillgänglighet till terminaler och hamnar Länstransportplan Kommunal  
Samlastning Strategisk lokalisering Strategisk lokalisering

Detaljutformning

Omlastning Strategisk lokalisering Strategisk lokalisering Säkerställ yta för omlastningspunkter
Uppställningsplatser Regional Kommunal Detaljutformning
Logistikutred­ning     Vilka krav ställs på fastigheten?
Utrymme i stadsmiljön   Lämplig lokalisering av verksamheter Gatu- och platsutformning
Angöring     Antal och utformning av lastplatser
Godsmottag­ning     Utformning av ytor, krav på paketboxar
Bygg- och anläggnings­logistik   Plats för upplag etc Ytor för uppställningsplatser
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej