På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Värderos

Granskad:

En värderos är ett verktyg som kan användas för att bedöma, kommunicera och illustrera olika värden. På den här sidan finns några exempel på hur en värderos kan användas för att beskriva olika ekosystemtjänster på olika platser.

Värderosor kan användas i många olika sammanhang och för olika frågor. När det gäller ekosystemtjänster kan värderosen vara ett intressant verktyg för att skapa dialog om i vilken omfattning grönskan bidrar till ekosystemtjänster på olika platser eller områden. Det är också möjligt att jämföra ekosystemtjänster mellan olika platser, och jämföra nuläge med framtida värden efter åtgärder. Nedan visas exempel på värderosor som presenterar ekosystemtjänster för några olika platser.

Fördelar med verktyget

Fördelar med verktyget värderos är att det:

 • är lätt att förstå och ta till sig,
 • är enkelt att använda,
 • är bra för att skapa dialog om olika värden,
 • kan hantera flera olika parametrar,
 • kan användas för att jämföra olika platser,
 • kan användas för att bedöma och illustrera konsekvenser av åtgärder,
 • kan användas snabbt eller mer genomarbetat,
 • kan användas för att visa grönskans mångfunktionella värden,
 • är illustrativt.

Nackdelar med verktyget

Nackdelar med verktyget värderos är att det:

 • är baserat på mer eller mindre subjektiva bedömningar,
 • visar ett urval parametrar, med risk för att andra glöms bort,
 • inte är särskilt exakt,
 • inte framgår av själva värderosen på vilket sätt den har tagits fram.

Några tips vid användningen

Nedan lämnas några tips inför användning av värderos för ekosystemtjänster:

 • Var gärna flera personer med flera olika kompetenser när ni tar fram värderosen.
 • Beskriv hur värderosen har tagits fram och vilka som har deltagit.
 • Enas om vad de översiktliga bedömningarna ska grundas på.
 • Värderosen kan göras med olika flera hörn, men har sina begränsningar om det är många parametrar som ska jämföras.
 • Var observant på viktiga parametrar som inte finns med i värderosen.

Några exempel på tillämpning

I nedanstående exempel på tillämpning av värderosor har en ekolog och en landskapsarkitekt gjort en bedömning av ekosystemtjänster på några olika bostadsgårdar. Bedömningen är översiktlig och baseras på de fotografier som finns till exemplen.

Exempel 1. Bostadsgård med ytor för rekreation och klimatanpassning

Bostadsgård exempel 1
Bostadsgård exempel 1. Foto: Doris Grellman/Boverket

Bostadsgården har ytor för rekreation och sociala möten. Buskar, träd och planteringar och de upphöjda gräsytorna kan hjälpa till att fördröja dagvatten. Även grusgångarna kan fungera för infiltration av dagvatten. I planteringarna kan finnas växter som gynnar pollinerande insekter. Men gräsytor och grusgångar är ändå rätt ensartade, varför värdet för biologisk mångfald sätts lite lägre än för de övriga ekosystemtjänsterna.

Värderos exempel 1.
Värderos för bostadsgård i exempel 1. Illustration: Boverket

Exempel 2. Lummig bostadsgård för gott lokalklimat

Bostadsgård exempel 2
Bostadsgård i exempel 2. Foto: Jonathan Malmberg

På denna lummiga bostadsgård finns en så kallad "Rain Garden", som är en genomsläpplig växtbädd som används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor. Sänkor och de olika växtarterna som klarar både blöta och torka bidrar särskilt till ekosystemtjänsterna reglering av lokalklimat och rening och reglering av dagvatten.

Värderos för bostadsgård 2
Värderos för bostadsgård i exempel 2. Illustration: Boverket

Exempel 3. Den stenlagda bostadsgården

Bostadsgård exempel 3
Bostadsgård i exempel 3. Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket

Den här bostadsgården är i stort sett stenlagd, förutom en liten rabatt och ett par planterade träd. Det finns ytor för möten mellan människor, men det är en karg miljö som inte kan bidra så mycket till mentalt välbefinnande. De hårdgjorda ytorna gynnar inte biologisk mångfald, ett gott lokalklimat eller rening och reglering av dagvatten. På lång sikt kan situationen möjligen förbättras, om de nyplanterade träden får växa till sig.

Värderos exempel 3
Värderos som visar graden av ekosystemtjänster på bostadsgården i exempel 3. Illustration: Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen