På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Reglering av lokalklimat

Granskad:
Illustration lokalklimat
Lokalklimat. Illustration: The New Division/Boverket

Naturbaserade lösningar kan reglera temperaturen lokalt. Detta kan ske genom att vatten avdunstar från växter, icke-hårdgjord mark och vattensamlingar samt genom att vegetationen skuggar och förhindrar uppvärmning av ytor. Växters påverkan på vinden har även stor betydelse. Vegetation kan utgöra positiva vindskydd, men också stänga ute luftströmmar som påverkar lokalklimatet.

Om grönskans betydelse för reglering av lokalklimatet

I ett föränderligt klimat förutspås extremväder vilket kan innebära att perioder av värmeböljor med hög värme och torka kan dröja kvar under längre tidsperioder. Träd har stor förmåga att sänka temperaturen lokalt, men även generellt i städer. Temperatursänkningen beror dels på skuggverkan från kronan, dels på avdunstning och transpiration från bladen (evapotranspiration) och effekten av avdunstning från växtbädden (evaporation).

Lövfällande växter har i allmänhet högre transpiration medan barrväxter har en lägre transpiration och därmed åtminstone teoretiskt något mindre förmåga att sänka lufttemperaturen. Genom ett effektivt användande av stora träd kan komforttemperaturen sänkas på torg och gator där människor rör sig. Komforttemperatur inräknar faktorer som luftfuktighet och vind som påverkar hur vi upplever faktisk temperatur.

Temperatursänkning

Temperatursänkning Geografi Vegetationstyp Källor
6–9 °C Lokalt: gata, park Blandad, lövad vegetation [1]–[4]
2 °C Regionalt: stad Blandad, lövad vegetation [5], [6]
< 50 °C * Lokalt: enskilt tak Gröna tak [7]
JA Lokalt: tak Gröna tak [8]- [10]

* Temperatursänkningen avser den på själva taket jämfört med om taket varit av svart papp.

Tänk på att: Reglering av lokalklimat

 • Ett träd med en tät lövkrona skuggar mer än en med gles.
 • Vegetation som transpirerar mer fukt kyler ner mer, där lövträd i allmänhet har högre effekt och barrträd lägre.

Goda exempel

Faktablad utgivet av amerikanska Environmental Protection Agency om hur träd och vegetation kan reducera temperaturen i stadsmiljö.

Du hittar faktabladen under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Referenser
 1. H. Upmanis, R. D. Eliasson, and S. Lindqvist, "THE INFLUENCE OF GREEN AREAS ON NOCTURNAL TEMPERATURES IN A HIGH LATITUDE CITY (GO 8 TEBORG, SWEDEN)," 1998.
 2. A. Onishi, X. Cao, T. Ito, F. Shi, and H. Imura, "Evaluating the potential for urban heat-island mitigation by greening parking lots," Urban For. Urban Green., vol. 9, pp. 323–332, 2010.
 3. D. Armson and R. Ennos, "The effect of tree shade and grass on surface and globe temperatures in an urban area Investigating the mechanics of splitting of wood and its implications for the design of Neolithic axes and other eraly woodworking tools View project," Urban For. Urban Green., vol. 11, pp. 245–255, 2012.
 4. Y. Wang, U. Berardi, and H. Akbari, "Comparing the effects of urban heat island mitigation strategies for Toronto, Canada," Energy Build., vol. 114, pp. 2–19, Feb. 2016.
 5. T. Susca, S. R. Gaffin, and G. R. Dell'osso, "Positive effects of vegetation: Urban heat island and green roofs," Environ. Pollut., vol. 159, pp. 2119–2126, 2011.
 6. D. Chen, X. Wang, M. Thatcher, G. Barnett, A. Kachenko, and R. Prince, "Urban vegetation for reducing heat related mortality," Environ. Pollut., vol. 192, pp. 275–284, Sep. 2014.
 7. Veg Tech, "För Grönare Städer." Veg Tech . http://vegtech.sidvisning.se/vegetationsteknik/
 8. D. Kolokotsa and M. Santamouris, "GREEN AND COOL ROOFS' URBAN HEAT ISLAND MITIGATION POTENTIAL IN EUROPEAN CLIMATES FOR OFFICE BUILDINGS UNDER FREE FLOATING CONDITIONS."
 9. D. Li and E. Bou-Zeid, "Environmental Research Letters LETTER • OPEN ACCESS Related content Quality and sensitivity of high-resolution numerical simulation of urban heat islands," 2014.
 10. M. Zinzi and S. Agnoli, "Cool and green roofs. An energy and comfort comparison between passive cooling and mitigation urban heat island techniques for residential buildings in the Mediterranean region," Energy Build., vol. 55, pp. 66–76, Dec. 2012.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen