På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Reglering av buller

Buller
Buller. Illustration: The New Division/Boverket

Grönytor i stadsmiljön har en god förmåga att minska ljudnivån från omgivningsbuller. Växtbeklädda markytor, tak och väggar gör att ljudet inte studsar på samma sätt som på släta ytor och därmed reduceras spridningen av ljudet. Grönstrukturer i staden kan även ha en indirekt påverkan på ljudet genom att vinden påverkas och fågelsång, prasslande löv eller porlande bäckar maskerar bullret så att det upplevs mindre störande.

Bulleravskärmning i offentlig miljö utgörs traditionellt av plank eller vallar och placeras för att reducera buller från vägar och järnvägar. Naturbaserad bullerdämpning, utöver de traditionella vallarna, utgörs effektivast av hög och djup vegetation bestående av täta, flerskiktade planteringar av träd och buskar, men även gräsmattor kan ha en bullerdämpande effekt och används exempelvis runt spårvägstrafik. En naturbaserad lösning kan vara lika effektiv som en vall eller ett plank, men är i vissa fall platskrävande. Flera studier visar att vegetation har förmågan att dämpa buller från trafik. Det kan ske i form av vegetationsbeklädda skärmar, vallar, gröna tak och fasader. Men även med markbearbetning genom att hårdgöra mjuk mark, gräs i spårväg och att tillföra ojämnheter.

Bullerdämpning

Dämpning Typ Djup Fordonshastighet Källa
2-4 dBA Blandad lövad skog* 15-20 meter 70-90 km/h [1]–[4]
2 dBA Klippt lövad häck 2 meter 50 km/h [5], [6]
5 dBA Klippt gräsmatta 50 meter 50 km/h [7]
2-4,5 dBA Lövklädda fasader och tak, se förslag på varierande platser och utformning i referensen - 50 km/h [7]

*Skog bestående av höga träd och buskskikt.

Tänk på att: Reglering av buller

 • Om lövfällande vegetation används måste en försämrad bullerdämpning antas under vinterhalvåret.
 • Om det är svårt att motivera endast naturbaserade lösningar som bullerskydd i en urban miljö kan en kombinerad lösning användas, se exempel i HOSANNA-rapporten nedan. Med en sådan lösning kan ändå en mångfunktionalitet uppnås och andra ekosystemtjänster kan genereras, så som luftrening eller stödjande tjänster i form av habitat och spridningsvägar.

Goda exempel

Du hittar länkar till exemplen under Relaterad information på andra webbplatser.

 • Sammanställning av det europeiska forskningsprojektet HOSANNA rörande naturbaserade lösningar för bullerdämpning, samt hur traditionella lösningar kan kombineras med grönska. 
 • Faktablad utgivet av brittiska Arboricultural Advisory and Information Service om användning av växter för bullerdämpning.
 • Faktablad utgivet av amerikanska Georgia Forestry Commission om naturbaserade lösningar för bullerdämpning.
Referenser
 1. T. Van Renterghem, D. Botteldooren, and K. Verheyen, "Road traffic noise shielding by vegetation belts of limited depth," J. Sound Vib., vol. 331, no. 10, pp. 2404–2425, May 2012.
 2. T. Samara and T. Tsitsoni, "Road traffic noise reduction by vegetation in the ring road of a big city," 2007, pp. 2591–2596.
 3. M. Dobson and J. Ryan, "Trees & Shrubs for Noise Control." Arboricultural Advisory and Information Serivce, Surrey, pp. 1–8, 2000.
 4. S. Ozer, M. A. Irmak, and H. Yilmaz, "Determination of roadside noise reduction effectiveness of Pinus sylvestris L. and Populus nigra L. in Erzurum, Turkey," Environ. Monit. Assess., vol. 144, no. 1–3, pp. 191–197, Sep. 2008.
 5. T. Van Renterghem et al., "Measured light vehicle noise reduction by hedges," Appl. Acoust., vol. 78, pp. 19–27, Apr. 2014.
 6. C. M. Kalansuriya, A. S. Pannila, and D. U. J. Sonnadara, "Effect of roadside vegetation on the reduction of traffic noise levels," 2009.
 7. Novel Solutions..., "NOVEL SOLUTIONS FOR QUIETER AND GREENER CITIES," Bandhagen.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej