På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Räkna med ekosystemtjänster - underlag för naturbaserade lösningar

Granskad:

En medveten planering av ekosystemtjänster kan minska och i flera fall lösa många av miljöproblemen i våra städer. För att ersätta tekniska lösningar med naturbaserade lösningar behöver vi kunskap om hur effektiva dessa är för att lösa olika problem. Här visar vi några exempel där man har kvantifierat effekterna av naturbaserade lösningar för dagvattenfördröjning, vattenrening, lokalklimat, erosionsskydd, bullerskydd, luftrening och rekreation.

Kan vi räkna med ekosystemtjänster och är naturbaserade lösningar kalkylerbara? I vissa fall har man kommit långt och har väl beprövade lösningar med tydliga anvisningar om hur naturbaserade lösningar behöver anläggas och dimensioneras för att uppnå satta målnivåer. Till exempel kan detta gälla vissa lösningar för vattenrening och dagvattenfördröjning. För andra naturbaserade lösningar finns det dokumenterade positiva effekter men fortfarande alltför stora kunskapsluckor för att ta fram generalla slutsatser om deras effektivitet.

Gemensamt för alla ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar är att deras bidrag till att lösa miljöproblem beror på platsspecifika förutsättningar, där många olika parametrar som till exempel markbeskaffenhet, vegetationsstruktur och årstid spelar in.
Kunskapssammanställningen
Här har vi gjort en kunskapssammanställning som visar att det finns potential att lösa vissa miljöproblem med hjälp av ekosystemtjänster. Fokus ligger på sju av de viktigaste ekosystemtjänster i våra stadsmiljöer. Den ska inspirera till att utreda möjligheter till naturbaserade lösningar i planering och byggprojekt. Varje avsnitt avslutas med en referenslista till vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga artiklar och publikationer samt rapporter från olika myndigheter.

Genom att klicka på nedanstående ekosystemtjänst länkas du vidare till kunskapssammanställningen:

Lokalklimat
Luftrening
Erosionsskydd
Dagvattenfördröjning
Bullerskydd
Vattenrening
Rekreation

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen