ESTER - verktyg för kartläggning av ekosystemtjänster

ESTER 1.0 är ett verktyg för ekosystemtjänstanalys att använda i tidiga skeden av ett projekt eller ett planarbete. ESTER 1.0 är en testversion i Excel som kommer att utvecklas efter hand. Du får gärna använda ESTER i ditt projekt, som kan handla om planering, byggande eller förvaltning. Boverket tar tacksamt emot dina synpunkter och erfarenheter av verktyget. På den här sidan beskriver vi verktyget.

ESTER 1.0

ESTER (Ekosystemtjänsteffekträkning) version 1.0 är en prototyp för Boverkets verktyg för att göra en ekosystemtjänstanalys. ESTER är utvecklat för att ge en bild av vilka ekosystemtjänster som finns på en plats och hur befintliga ekosystemtjänster kan komma att påverkas av en planerad åtgärd. Platsen kan exempelvis vara:

  • ett område som ska detaljplaneläggas,
  • kvartersmark eller allmän plats som ska bebyggas eller
  • en befintlig tomt eller område, där någon typ av förändring ska ske, eller där man behöver en analys av ekosystemtjänster för att ta fram nya mål och en skötselplan.

Du som kan ha nytta av ESTER arbetar alltså med detaljplaneläggning, planering av byggprojekt eller förvaltning av en tomt, allmän plats eller annat område.

Du hittar ESTER under rubriken "Dokument" i "Relaterad information".

Några tips inför användningen

  • Använd ESTER tidigt i projektet.
  • Var gärna flera personer med olika kompetenser när ni svarar på frågorna och fyller i verktyget.
  • I första fliken i verktyget finns instruktioner.
  • Leta upp information, till exempel på Boverkets PBL Kunskapsbank när ni behöver mer kunskap för att kunna svara på en fråga.
  • Svara så långt möjligt på frågorna.
  • Analysera resultatet under fliken "Redovisning".

Som exempel på hur ESTER kan användas finns ett redan ifyllt dokument under rubriken "Dokument" i "Relaterad information".

Tänk på versionen av Excel

ESTER 1.0 är framtagen i Excel för Office 365. Har du ett äldre Excel-format kan det bli svårt att få verktyget att fungera som tänkt.

Vill du hjälpa till att utveckla verktyget?

ESTER är fritt att använda för den som vill. Boverket avser att vidareutveckla och förbättra verktyget i slutet av 2019. Därför får du gärna hjälpa oss genom att lämna dina synpunkter och erfarenheter av att använda verktyget. Använd användarenkäten som finns under rubriken "På andra webbplatser"  i "Relaterad information". Om du vill får du vara anonym. Om du vill ange ditt namn och kontaktuppgifter så blir det möjligt för oss att kontakta dig för att ställa eventuella följdfrågor.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej