På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på urbana ängar

Det finns många alternativ till bruksgräsmattor eller klippta gräsmattor som kräver olika mycket insats. Från att lämna gräset oklippt för naturlig utveckling, ängar som klipps årligen, till perenna örtmattor och annuella färgexplosioner som etableras nya med ett eller några års mellanrum. På den här sidan ger vi några exempel.

Exempel på urbana ängar

Gräsfria örtmattor eller växtgobelänger består av inhemska fleråriga växtarter som kan anpassas efter klimatet och jordens förutsättningar. En plantering av detta slag har nyligen anlagts i Lötsjön, Sundbyberg och en forskningsyta har anlagts vid SLU i Uppsala inom forskningsprojektet Lawns. Låga växtarter gör att klippning inte är nödvändig. Etableringen kan ta några år om den etableras helt från frön. Pluggplantor påskyndar etableringen, men är kostsammare. Eftersom de flesta örter inte är vintergröna kan ängen få ett mindre attraktivt uttryck under vintern. En gräsfri örtmatta går mycket väl att använda för rekreation under vegetationssäsongen när människor vant sig vid tanken.

Läs mer om växtgobelänger och andra alternativ till gräsmatta under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Annuell äng
Annuell fas av en urban äng etablerad våren 2017 i en befintlig gräsyta i Ekostaden, Augustenborg, Malmö. Marken täcktes ca 4 månader och bearbetades sedan manuellt med en räfsa innan sådd. Foto: Jonatan Malmberg

Ett klassiskt exempel på en urban perenn äng är den i Bulltofta rekreationsområde i Malmö. Parken anlades 1983 på en tidigare flygplats och kan ses som ett mellanting mellan en skogspark och en stadspark. Ängar har etablerats på flera ytor med den s.k. hömetoden där artrikt hö från en plats i närheten har lagts ut över ytan. Etableringen lyckades och 70 procent av arterna återfanns i ängarna i Bulltofta.

En annuell äng består av ett- och tvååriga örter som snabbt ger mycket färg och ett estetiskt tilltalande uttryck. Annueller, ettåriga arter, har inte stora krav på näringsfattig jord, men behöver etableras om regelbundet. I Åhus utanför Kristianstad har en metod använts under ett antal år, där områden plöjs med 4-5 års mellanrum och den naturliga fröbanken skapar ängar med ett- och fååriga arter. Projektet var initialt ett sätt för att bevara ett sällsynt åkerogräs, men har visats ge flera vinster estetiskt. Denna typ av äng passar bra för områden som ligger otillgängligt men synligt, till exempel vid trafiklösningar. En annuell äng passar även att ha som det första steget vid etablering av en perenn äng, vilket har gjorts till exempel i Augustenborg i Malmö.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej