På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på buskage

Buskar används frekvent i den urbana staden. Deras påverkan är inte klarlagd, men de bidrar säkerligen mycket till stadens ekosystemtjänster. Här följer exempel på några buskage, från naturligt uppkommen vegetation till nogsamt designade planteringar.

Friväxande buskage i Nantes, Frankrike

På en gammal fabrikstomt som lämnades övergiven, etablerades en unik vegetation bestående av enstaka träd, klätterväxter, buskar och örter. Området skyddades av staden efter 15 år och tar nu emot besökare. Gånggaller har lagts ut för att slitage ska undvikas och sittplatser har placerats ut för besökarna.

Buskage i Nantes
Spontant etablerad buskvegetation i Nantes, Frankrike. Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket

Mejeriet i Alnarp

Marktäckande buskar täcker en bred plantering mellan ett hus och en väg. Det finns blommande tok och eldtorn, vintergrön krypen, aronia för glödande höstfärg samt krypoxbär och silverbladig krypbenved. Planteringen är lättskött och genomsiktlig. Det finns blommande buddleja och havtorn som solitärer.

Marktäckande buskage vid gamla Mejeriet, SLU Alnarp
Marktäckande buskage vid gamla Mejeriet, SLU Alnarp. Foto: Anders Folkesson

Artrikt buskage i Ballerup, Danmark

Vid en bostadsgård har ett buskage etablerats 2009 som avskärmning. Planteringen är utformad för att den ska vara estetiskt tilltalande alla årstider. Blomning och bladverk är viktiga aspekter och färgen på stammar och grenar är viktig för vinterutseendet. Plantorna har delats upp i kantplantor och basplantor. Totalt innehåller planteringen elva buskarter och tre arter av träd som överståndare.

Vid en utvärdering fem år senare kunde det konstateras att 64 procent av de buskar som fanns på platsen inte var de som hade beställts. Detta beror troligen på att kunskapen för att identifiera buskarter inte är hög, att buskar är svåra att identifiera till art eller att buskar inte ses som lika viktiga som träden, vilka var de beställda. Man kunde även se att de arter som förökat sig vegetativt hade spridit sig och redan var talrika i planteringen.

Artrikt buskage i Ballerup, Danmark planterat 5 år innan bilden togs.
Artrikt buskage i Ballerup, Danmark planterat 5 år innan bilden togs. Foto: Marie Schnell
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej