På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på gröna tak

Gröna tak är en ekoeffektiv yta som går att anlägga där markytan av någon anledning inte lämpar sig för vegetation eller om den är mycket begränsad. På detta sätt kan ekosystemtjänster implementeras även i dessa fall. Nedan visas ett antal exempel på några olika typer av gröna tak.

Sedumtak i Jukkasjärvi

Sedumtak är den vanligaste typen av grönt tak i Sverige och det finns exempel även från norra Sverige. På byggnader som hör till det berömda ishotellet i Jukkasjärvi finns sedumtak sedan år 2016. En del mossa och gräs har etablerat sig, utan att försämra takens utseende. Sedumtaken på stugbyn bidrar till ett skydd av taktäckning med tätskikt, vilket förlänger takets livslängd. Det ger svalkande effekt på sommaren och bidrar till att stugbyn smälter in i omgivningen.

Sedumtak Jukkasjärvi
Sedumtak i Jukkasjärvi på fastigheter som hör till Ice hotell 365. Foto: Vegtech

Koggens biotoptak i Malmö

I Västra hamnen i Malmö finns på en av Malmös Kommunala Bostadsbolags (MKB) fastigheter ett strandängstak. Det är egentligen fem tak på samma fastighet, men de ligger på olika våningsplan och har därmed fått lite skilda förutsättningar angående vind- och solexponering. Taken har anlagts som ett kuperat taklandskap med varierande substratdjup, vilket skapar variation både i växtförutsättningar och i uttryck. Strandängstaken är synliga från flera av lägenheterna och från trapphus, vilket gör att de bidrar med rekreativa och estetiska värden trots att de inte kan beträdas.

Här har en hög biodiversitet bland växterna kunnat dokumenteras, liksom frekventa besök av humlor ovanpå de högst belägna taken på sjätte våningen. Biotoptaket kan fördröja mer vatten vid skyfall än tunnare tak och det tjockare och varierade jorddjupet har också en större bullerdämpande effekt.

Koggens Biotoptak Malmö
Utsikt från biotoptaket på MKBs fastighet Koggen i Västra hamnen i Malmö. Foto: Jonathan Malmberg

Våtmarker och smarta vattenmagasin på tak, Malmö

Behovet av taklösningar med smarta dagvattenmagasin ökar i takt med förtätning och allt fler kraftiga skyfall. Det finns system som reducerar avrinningen genom att behållare, geoceller eller andra lösningar monteras under växtbädden för att hålla kvar och fördröja regnvatten. På miljöhuset till fastigheten Oh Boy i Malmö finns sedan 2017 ett våtmarkstak där avvattningen medvetet begränsats. Vatten är stående på ett tätskikt med hel duk, och med växtval och växtbädd som anpassats efter det blöta förhållandet. Vatten från huvudbyggnaden leds ned till miljöhuset, vilket är konstruerat för att klara lasterna från både växtbädd och mer än 100 mm stående vatten.

Miljöhuset Oh Boy Malmö
På miljöhuset till fastigheten Oh Boy i Malmö finns sedan 2017 ett våtmarkstak. Foto: Jonathan Malmberg

Solceller och gröna tak

Att kombinera gröna tak med solceller bidrar till mångfunktionella takytor för både klimatanpassning, biologisk mångfald och förnybar energi. Det finns särskilda stativlösningar för solceller som är anpassade för att kombineras med ett grönt tak. En del monteras direkt ovanpå växtbädd och vegetation och andra lösningar är integrerade som en del av det gröna takets lageruppbyggnad. Fullskaletak av denna typ är under konstruktion.

Grönt tak med solceller, London
Grönt tak med solceller i London. Kombinationen solceller och gröna tak fungerar bra tillsammans och har positiva sameffekter genom att solcellerna ger viss skugga som minskar uttorkning av växtbädden. Jonathan Malmberg
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej