På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på bostadsgårdar på bjälklag

Granskad:

Grönska kan fungera utmärkt på bjälklag. På den här sidan finns ett par exempel beskrivna.

Kvarteret Stora Sjöfallet, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Etappen Norra 2 inom stadsdelen Norra Djurgårdsstaden var det första projektet i Mälardalen med krav på grönytefaktor. Parallella uppdrag genomfördes 2010 och Bonavas projekt Kv Stora Sjöfallet stod klart 2017. De incitament som grönytefaktorn ger till mer stadsgrönska har bidragit till en spännande gestaltning av en bostadsgård på bjälklag som stärker flera ekosystemtjänster.

Murar och entrégångar mot gata har utformats i raka linjer, medan gårdarnas innanmäten har getts en mer upplöst, naturinspirerad form. Det ena gårdsrummet präglas av större ekar med en klätterskulptur i trä som också är mulmdepå för vedlevande organismer. Det andra gårdsrummet har en körsbärslund med hängmattor och en central gräsyta för lek omgärdad av en frodig ängsyta. Vid stuprör återfinns regnskördartunnor i strategiska lägen varifrån de boende kan hämta vatten för bevattning.

Kvarteret Stora Sjöfallet med naturinspirerad bostadsgård intill linjära och stiliserade gångar.
Kvarteret Stora Sjöfallet med naturinspirerad bostadsgård intill linjära och stiliserade gångar. Foto: Urbio

Kvarteret Båtklubben, Stockholm

I kvarteret Båtklubben i Henriksdal, Stockholm, finns bostadsgårdar anlagda på garagebjälklag. Här finns prunkande perennplanteringar, buskage och mindre träd. Växtbädden på garaget är ganska mäktig med ett djup om 550 mm. Jorden består av till hälften en vanlig växtjord som till andra hälften är blandad med pimpsten. Här finns goda växtförutsättningar men en del problem har uppstått kring avvattning och tätskikt.

Några planteringar har blivit stående i vatten vilket har gjort att en del perenner haft svårt att övervintra. Vid avtäckning av bjälklaget för att ta reda på vad den undermåliga avvattningen och läckaget berodde på uppenbarades ett par brister i konstruktionen. Det visade sig att flera avvattningspunkter var täckta av rotskyddsfolie. En del lågpunkter i konstruktionen saknade avvattning helt och hållet. Läckan berodde inte på växtligheten utan kunde lokaliseras till skarvarna mellan olika tätningar till ett annat angränsande garagebjälklag, tillhörande en annan fastighet.

Bostadsgård på garagebjälklag i kvarteret Båtklubben, Stockholm.
Bostadsgård på garagebjälklag i kvarteret Båtklubben, Stockholm. Foto: Jonatan Malmberg
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen