På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad kan man göra för att skapa ekosystemtjänster på byggnader?

Granskad:

På en byggnad kan man vidta olika åtgärder för att klimatanpassa, öka den ekoeffektiva ytan och stärka biologisk mångfald. På den här sidan ger vi några exempel på åtgärder.

Klimatanpassningsåtgärder

Gröna tak

Gröna tak reducerar dagvattenmängderna som genereras på fastigheten genom att vattnet hålls kvar i växtbädden. Vid stora häftiga regn kan de dock inte magasinera några stora mängder vatten. Ett tjockare tak har bättre effekt på dagvattenreduceringen än ett tunt extensivt sedumtak. Sedum är den växtgrupp som klarar att växa under de torra förhållanden som uppstår i tunna gröna tak.

Här kan du läsa mer om gröna tak

Gröna väggar

Fasader kan vara klädda med klätterväxter. Som andra växter kan klätterväxter gynna ett bättre lokalklimat. Många anser att byggnader tar stor skada av klätterväxter och det stämmer i viss mån. Klätterväxter påskyndar nedbrytningen av en dålig fasad, rankorna kan utveckla rötter om de hittar ett material som rötskadat trä som kan ge vatten eller näring till växten. Klätterväxter har en utjämnande effekt på temperaturen och fuktighet i fasaden och kan skydda mot slagregn. På vintern och våren släpper de igenom solstrålningen och på sommaren skuggar de fasaden vilket är positivt för energibalansen i byggnaden.

Här kan du läsa mer om gröna väggar

Öka den ekoeffektiva ytan

Gröna tak och väggar ökar den ekoeffektiva ytan. Det betyder att de kan kompensera för den yta som byggnaden täcker upp. De ekosystem som går att ha på ett tak eller en vägg är av en helt annan sort än de som baseras från markvegetation. De ekosystemtjänster som genereras blir därför annorlunda. Till exempel är det svårt att ha träd på ett tak eller ett bjälklag.

Det går också att öka den ekoeffektiva ytan genom att plantera vegetation på olika konstruktioner som spaljéer och andra tredimensionella konstruktioner. Växter kan växa på ställningar som ligger med en distans till fasaden och därmed undviks eventuella konflikter mellan växterna och fasaden.

Biologisk mångfald

Det är möjligt att stärka den biologiska mångfalden med gröna tak och väggar. Med kunskap och medvetenhet vid artval och utformning av gröna tak och väggar kan man skapa förutsättningar som gynnar både enskilda arter och värdefulla biotoper.

Biotoper går att konstruera på tak och fasader om de anpassas efter de förhållanden som råder. Då kan strandängar och torrängar skapas, biotoper som är ovanliga och värda att bevara.

Klätterväxter och levande väggar gynnar både insekter och fåglar även i området runt själva konstruktionen. I den täta stenstaden, där inga växter kan planteras i marken, är en levande vägg ett av de få sätt som finns för att integrera biologisk mångfald.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen