På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnader

Granskad:

Byggnader upptar markyta och minskar förutsättningar för ekosystemtjänster. I viss mån kan detta kompenseras med hjälp av gröna gårdar eller gröna lösningar på tak och väggar. Men förhållandena är speciella och ställer stora krav på konstruktionerna och vegetationen.

Förutsättningar och begränsningar

Förutsättningarna för växter på byggnader är i många fall ganska ogynnsamma. Det finns hela tiden en strävan att reducera vikterna på taken så mycket som möjligt på grund av de ökande kostnader som en starkare konstruktion medför. Detta gör att substratdjupet hos de vegetationskonstruktioner, gröna tak, som planeras ofta blir litet. Detta leder i sin tur till att valmöjligheterna begränsas för vilken typ av vegetation som går att använda.

Extremare klimat på taket

Generellt är det mer solinstrålning på ett tak eller en fasad än på marken. Det blåser även mer ju högre upp något befinner sig. Det gör att vattenförbrukningen hos vegetation på väggar och tak är högre än på marken generellt sett. Vinden kan även trasa sönder blad som är sköra och som fladdrar mycket.

Det kan bli stora temperaturväxlingar över en dag på en vägg eller ett tak. Solens strålar träffar ytan så att mycket av energin överförs och värme byggs upp under dagen. En kall vind kan därefter sänka lufttemperaturen mycket och snabbt. På en norrsida kan det därför bli mycket kallt under vinterhalvåret och denna sida är inte lämpad för vegetation.

Här finns mer att läsa om gröna tak.

Här finns mer att läsa om gröna väggar.

Här finns mer att läsa om vegetationsbäddar på bjälklag på bostadsgårdar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen